L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha iniciat les obres que permetran desenvolupar urbanísticament el sector 2 de l’àmbit Batlló-Magòria, situat a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.
 
L’àmbit d’intervenció correspon al recinte Magòria amb una superfície de 3,1 ha. Aquesta primera fase afecta a la finca contigua a les naus de l’antiga colònia Industrial de Can Batlló i consisteix en l’enderroc de les construccions existents corresponents a l’antic CAP Bordeta-Magòria i als  magatzems de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 
Aquesta obra ha estat adjudicada a l’empresa Control Demeter SL per un import de 363.108 € i un termini d’execució de 2 mesos. L’enderroc es farà seguint criteris de sostenibilitat  que inclou la selecció dels materials i la creació d’una planta de matxucat a la mateixa obra per reutilitzar aquest material per a l’anivellació de la futura zona verda. Així mateix es tindrà cura de l’arbrat existent protegint-lo d’acord amb els requeriments de l’informe de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.
 
Un cop enllestida aquesta primera fase del projecte, l’INCASÒL continuarà el procés d’urbanització habilitant una zona verda al voltant del nou CAP i instal·larà la xarxa de subministrament dels serveis necessaris per dur a terme la urbanització de la zona (aigua, gas, telefonia i electricitat). El cost total de les obres d’enderrocament, la formació de paviments, l’enllumenat de la zona verda i la xarxa de subministraments, és de 3.535.810 €. La durada prevista per dur a terme aquestes actuacions és de 3 anys.
 
El projecte preveu l’execució d’un espai públic de gairebé 7.000 m2 i la construcció de 314 habitatges en règim lliure (25.132 m2 de sostre construït).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 31