• Durant els propers sis mesos el cabal mitjà que s’alliberarà serà de 100 l/s entre abril i setembre
 
  • L’embassament està pràcticament al 100% de la seva capacitat

 

 

Foix
La comissió de desembassament del Foix, que s’ha celebrat avui a l’Agència Catalana de l’Aigua, ha fixat una dotació d’1,58 hm3 per satisfer les demandes de reg de la Comunitat de Regants del Foix fins al mes de setembre, que és quan finalitza la campanya de reg. En aquest sentit, s’alliberarà de mitjana un cabal de 100 litres per segon durant els propers sis mesos.
 
En la trobada també s’ha analitzat l’evolució en els darrers mesos de l’embassament de Foix, que es situa pràcticament al 100% de la seva capacitat, i també s’han abordat altres temes com el balanç de la campanya de l’any passat (on es van complir amb els valors acordats, fixats en uns 0,5  hm3 entre octubre de 2014 i març de 2015).
 
Les comissions de desembassament són espais on s'assumeixen  les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes, tal i com preveu la Llei 10/2011 de 29 de setembre de simplificació i millorament de la regulació normativa. En aquestes comissions es determinen les dotacions d'aigua per a satisfer les diverses necessitats d'abastament, reg i usos ambientals, i també s'aborden els temes d'interès de cada àmbit.
 
Hi ha establertes 4 comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.
 
Per consultar els representants en les comissions de desembassament, entra aquí.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 278

Foto

Foto
JPG | 91

Taula cabals assignats per mesos. Període abril-setembre 2015

Taula cabals assignats per mesos. Període abril-setembre 2015
JPG | 119