• Els ajuts van dirigits a la indústria agroalimentària de Catalunya, primordial per a l’activitat econòmica i els llocs de treball que genera, amb unes vendes netes de més de 20.000 milions d’euros i més de 75.000 treballadors
 
  • Fins al 2020 es destinaran més de 69 milions d’euros a través d’aquesta línia d’ajuts a la indústria agroalimentària, cofinançada pels fons FEADER europeus
 
El Govern ha aprovat destinar 15.390.000 euros per a la convocatòria d’ajuts d’aquest 2015 destinada a millorar els processos de transformació i comercialització de productes agrícoles i ramaders. Els ajuts també es destinaran a mitigar el canvi climàtic en la transformació d’aliments. Es dirigeixen a la indústria agroalimentària de Catalunya, amb un pes molt important a Catalunya.
 
Amb unes vendes netes de 20.162 milions d’euros, és el primer sector del complex industrial català, i el segon com a generador de llocs de treball, amb una plantilla de 75.248 persones, repartida arreu del territori en més de 5.000 establiments. Al conjunt de l’Estat, les vendes agroalimentàries de Catalunya ocupen igualment una posició dominant, ja que encapçalen la classificació de les comunitats, amb un 22,4% del global, i també en relació amb el nombre de treballadors (21,3% del total).
 
El paper d’aquesta indústria és primordial com a generadora d’activitat econòmica i llocs de treball, i per l’assentament en el territori de les explotacions agràries subministradores de matèria primera, tan importants per a la sostenibilitat mediambiental. A més, la maduresa i l’arrelament d’aquest sector li han permès que hagi mantingut les seves variables econòmiques per sobre d’altres sectors en les situacions de crisis. En aquest sentit, davant d’un mercat interior estancat, l’agroindústria ha estat capaç d’aprofitar l’exportació com a vàlvula d’escapament per a una part de la producció agroalimentària de Catalunya.
 
La convocatòria d’ajuts aprovada al Consell Executiu es finança en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020. El pressupost total previst per a aquesta línia d’ajuts d’indústries agroalimentàries al PDR 2014-2020 és de 69 milions d’euros, el 43 per cent dels quals els assumirà el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (29,67 milions d’euros), mentre que la resta anirà a càrrec del Govern, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.