• El Consell Executiu aprova el Programa campanya forestal 2015, per donar suport a la capacitat operativa del cos de Bombers de la Generalitat en les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals
 
  • Es reforça també la vigilància i la protecció dels terrenys forestals i dels espais naturals, amb la contractació de 60 persones com a personal de reforç
 
  • La manca de precipitacions comporta un augment considerable del risc d’incendi forestal durant les properes setmanes i els mesos d’estiu
 
El Govern reforçarà la lluita contra els incendis forestals amb la contractació del personal necessari per fer front a la campanya forestal d’enguany. El Consell Executiu ha aprovat el Programa campanya forestal 2015, que entre l’1 de juny i el 31 d’octubre autoritzarà la contractació dels recursos humans necessaris per cobrir un total de 871 llocs de treball.
 
El Programa, amb una durada màxima de 6 mesos, permetrà donar suport operatiu a les dotacions dels parcs de bombers i altres unitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en aquells mesos durant els quals s‘intensifica l’activitat pel major risc d’incendi forestal. També permetrà realitzar tasques de vigilància de zones forestals i donar suport a les tasques de caràcter auxiliar al cos de Bombers que tenen un efecte tant en la logística operativa com en les comunicacions operatives i oferir suport administratiu en la campanya forestal.
 
En el marc del Programa Campanya Forestal 2015, el Govern ha autoritzat la contractació dels recursos humans necessaris i s’autoritza a cobrir amb personal interí les places de caràcter administratiu.
 
Prevenció d’incendis en terrenys forestals i espais naturals
 
El Govern també ha aprovat el Programa campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals i de treballs en espais naturals de protecció especial, per reforçar la vigilància i la protecció dels terrenys forestals i els espais naturals durant la campanya de prevenció d’incendis forestals. Amb una durada màxima de 6 mesos, es crea amb l’objectiu de donar suport a les actuacions dels agents rurals de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat en la vigilància activa durant els mesos d’estiu en la lluita i prevenció dels incendis forestals.
Pel que fa als treballs als espais naturals de protecció especial, es donarà suport a les tasques d’informació als seus visitants, de condicionament de les àrees d’accés públic, de manteniment i protecció de les zones de més valor natural durant els períodes de màxima assistència de públic. En el marc d’aquest Programa s’autoritza la contractació dels recursos humans necessaris i es preveu la contractació de 60 persones de diversos perfils, com a personal de reforç durant la campanya.
 
Projecte
Categoria
Nombre treballadors
Període (mesos)
Campanya estiu prevenció incendis forestals
B1 Diplomat/da enginyeria agrària o forestal
1
6
C1 Tècnic/a especialista operador de control
2
5
C1 Tècnic/a especialista operador de control
4
3
C1 Tècnic/a especialista informàtic/a
2
3
C2 Conductor/a
2
6
C2 Conductor/a
2
3
D1 Oficial/a 1a prevenció activa forestal
25
3
TOTAL
38
 
Projecte
Categoria
Nombre treballadors
Període (mesos)
Treballs en els espais naturals de protecció especial
B1 Diplomat/ada enginyeria agrària o forestal
1
5
B1 Diplomat/ada enginyeria agrària o forestal
1
4
B1 Diplomat/ada enginyeria agrària o forestal
1
3,5
C1 (patró/ona)
4
4
C1 (Tècnic/a especialista manteniment)
1
3
D1 (recepcionista)
1
4
D1 (recepcionista)
2
3,5
D1 (recepcionista)
6
3
D1 (recepcionistes) 40% (caps setmana)
2
3
D1 (recepcionistes) 40% (caps setmana)
1
4
D1 Oficial/a 1a.
2
3
TOTAL
22
   
TOTAL  PLACES
60
 
         
Manca de precipitacions
 
Els darrers mesos s’ha registrat una activitat d’incendis forestals escassa, com a conseqüència principalment de les abundants precipitacions registrades fins al mes de novembre passat. Des d’aleshores, però, les pluges han estat escasses, amb l’excepció de la cara nord dels Pirineus i proximitats, i per això la campanya podria iniciar-se amb una activitat d’incendis fins i tot superior a l’habitual per a l’època. De fet, les previsions a mitjà termini d’organismes internacionals com la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), preveuen una primavera seca. Un fet que, unit als estius secs propis del clima mediterrani, porta a pronosticar un augment considerable del risc d’incendi forestal per a les properes setmanes i per als mesos d’estiu.
 
A banda, l’increment que hi ha durant l’estiu de l’afluència de visitants als espais naturals de protecció especial fa necessari incrementar les tasques d’informació en aquests espais, element clau per a la seva protecció. Aquesta circumstància fa que en la campanya d’enguany s’hagi de preveure un reforç addicional als equips encarregats de la prevenció d’incendis forestals, de la protecció dels espais naturals, de l’augment de la seva biodiversitat i de la protecció de l’equilibri dels hàbitats naturals.