·       L’ACC atén 6.845 consultes de consum a la demarcació, un 12,9% més que al 2013

·      2.454 reclamacions de consum, més de la meitat per telecomunicacions i internet

·        1.434 casos resolts per mediació i 2.365 per laude arbitral

·      Els establiments de la Catalunya Central adherits a la JACC pugen un 6,72% i sumen ja 429

·      Prop de 800 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC) a la Catalunya Central
 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, —acompanyat de la directora dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, i del subdirector de l’ACC, Albert Melià— ha presentat avui a Manresa els resultats de la Memòria d’Actuacions 2014 de l’ACC a la Catalunya Central.
 
El director de l’ACC ha explicat que “al 2014, l’activitat de l’Agència a la Catalunya Central s’ha vist marcada, com al 2013, per la tramitació de la reclamacions pels afectats per les preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa”. Així, de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014, l’ACC ha tramitat 4.827 reclamacions d’afectats a la Catalunya Central, de les quals se n’han resolt 3.910 mitjançant arbitratge de consum i s’han retornat 35.249.819,15 euros. Al conjunt de Catalunya, s’han dictat 39.950 laudes per les preferents, i s’han retornat 294,51 milions d’euros.
 
En el marc de la presentació de la memòria, Conesa ha volgut recordar les principals novetats de les modificacions el Codi de Consum de Catalunya, que van entrar en vigor el passat 1 d’abril. Conesa ha explicat que, a més de concretar els criteris per ser beneficiari d’ajuts en casos de pobresa energètica, el nou Codi del Consum reforça la defensa dels consumidors en la contractació de crèdits hipotecaris amb mesures com l’obligatorietat de les entitats financeres de “donar informació clara, veraç i el més extensa possible”, i la possibilitat del contractant d’escollir notari i taxador, fins ara només reservada a l’entitat financera.
 
D’altra banda, Conesa ha assenyalat que a partir de l’1 d’abril l’ACC amplia la cobertura a autònoms i petites empreses. “Fins ara, l’Agència Catalana del Consum només podia tutelar els drets dels consumidors com a persones físiques. A partir d’ara, els autònoms i les microempreses també es poden adreçar a l’ACC en els seus conflictes de consum amb grans empreses de serveis bàsics, ja  siguin d’aigua, gas, electricitat o serveis financers”, ha explicat el director.
 
Una altra modificació, segons ha explicat Conesa, fa referència a que partir d’ara, l’Agència podrà exigir el pagament d’una taxa a les companyies que acaparin més de 100 reclamacions a l’any. Segons Conesa, “actualment, hi ha companyies a les quals els estem resolent el 80% de les reclamacions. Això significa que, o bé els seus serveis d’atenció al client no funcionen, o bé que l’empresa està incorrent en una infracció administrativa”.

L’ACC atén 6.845 consultes de consum a la demarcació, un 12,9% més que al 2013

L’ACC ha atès al 2014 un total de 6.845 consultes de consum a la Catalunya Central, xifra que representa un 12,90% més que al 2013. Concretament s’han el Consell Comarcal n’ha atès 1.127; el Consell Comarcal del Bages, 2.166; el del Berguedà, 1.803; el d’Osona, 1.366; i el del Solsonès, 383 consultes. A tot Catalunya, l’ACC ha atès 48.981 consultes de consum. 
 
2.454 reclamacions de consum, més de la meitat per telecomunicacions i internet

Pel que fa a les reclamacions de consum, durant l’any passat, l’ACC en va atendre 2.454. A aquesta xifra, s’afegeixen les 1.482 reclamacions tramitades en el marc del procés dels afectats de la Catalunya Central per les preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa.
 
Deixant a banda les reclamacions per les preferents, els serveis de telecomunicacions i internet es mantenen com a principal sector de reclamació a la Catalunya Central: concretament, representen el 56,1% del total de les reclamacions presentades, seguit dels serveis d’electricitat, gas i agua (15,6%), dels béns de consum (10,5%), dels serveis generals de consum /9%), i del transport (4,8%).
 
1.434 casos resolts per mediació i 2.365 per laude arbitral

Pel que fa a la resolució de reclamacions, al 2014 es van resoldre 1.434 casos per acord de mediació a la Catalunya Central, xifra que representa un notable increment del 81,29% respecte 2013. Per sectors, els serveis de telecomunicacions i internet sumen el 66,5% de les mediacions, seguit dels serveis d’aigua, llum i gas (17,7%), béns de consum (5,7%), serveis generals de consum (5,6%), el transport (2,5%), i els serveis financers (1,7% de les mediacions). A tot Catalunya, es van resoldre 7.055 casos per mediació.
 
Així mateix, pel que fa a la resolució de casos per via arbitral, al 2014 es van dictar a la demarcació un total de 2.365 laudes arbitrals, tots, per les preferents de Catalunya Caixa.
 
Companyies amb més reclamacions a la Catalunya Central

Centrant-se en l’anàlisi de les reclamacions per companyies i no per sectors, Catalunya Caixa és qui encapçala el llistat de reclamacions ateses a la Catalunya Central per l’ACC, amb 1.482; seguit de Telefonica (371); Vodafone España (32); Orange (280); Endesa (189); Jazztel (131); Gas Natural (122); Xfera Móviles/Yoigo (27); Vueling (26); i Iberdrola (25).
 
96 denúncies de consum ateses per l’ACC a la Catalunya Central

L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat a través de les denúncies presentades pels consumidors, i de les actuacions inspectores realitzades per l'Agència per la xarxa d'alertes o d'ofici, a iniciativa pròpia o en el marc d'una campanya específica. Al 2014, els consumidors de la Catalunya Central van presentar davant l'ACC 96 denúncies. Desglossat per comarques, al Bages es van presentar 35 denúncies; al Berguedà, 24; a l’Anoia, 16; a Osona, 14; i al Solsonès, 7.
 
A tot Catalunya, els ciutadans van presentar l’any passat 2.984 denúncies davant l'ACC, un 18,35% menys que al 2013. Pel que fa a l'actuació inspectora, al conjunt del territori català, l’any passat es van fer un total de 20.063 actuacions d’inspecció. D’elles, 357 es van resoldre amb expedient amb sanció, per un import total que va ascendir a 6,59 milions d’euros.
 
3.151 productes alertats, un 1,71% més, i més de 16.000 articles retirats a tot Catalunya

L’any passat es van registrar 3.151 productes alertats a Catalunya,  un 1,71% més que a 2013. El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos  i permet evitar riscos per a la seguretat. Per tipologia de productes, el 19,60% de les alertes han estat per vehicles i motocicletes, seguit del 19,31% de les alertes per joguines, del 16,14% per material elèctric i lluminàries, del 13,83% per roba i calçat, del 8,65% per articles de puericultura, i d’alertes per electrodomèstics, amb el mateix percentatge. Així mateix, l’ACC va retirar 16.533 productes del mercat.
 
Els establiments de la Catalunya Central adherits a la JACC pugen un 6,72% i sumen ja 429
 
La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a  la demarcació va situar-se el 2014 en els 429, xifra que representa un 6,72% més que a 2013. Al conjunt de Catalunya, els establiments adherits a la JACC van arribar als 7.718; els de la demarcació representen el  5,56% del total.
 
Prop de 800 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC) a la Catalunya Central

Durant el curs 2013-2104, 788 alumnes —entre estudiants de primària, secundària  i educació especial— de la demarcació han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC). Així mateix, 90 alumnes de les comarques de la Catalunya Central van participar al concurs de consum responsable, Consumòpolis. A tot Catalunya, en el curs 2013-2014, 17.799 alumnes han passat pels tallers de l’ECC.

2  

Fitxers adjunts

ppt de presentació de la memòria ACC 2014 Manresa

ppt de presentació de la memòria ACC 2014 Manresa
PDF | 2124

D'esq a dreta, el subdir de l'ACC, Albert Melià, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i la dir. dels SSTT del DEMO a la Cat Central, Bàrbara Minoves

D'esq a dreta, el subdir de l'ACC, Albert Melià, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i la dir. dels SSTT del DEMO a la Cat Central, Bàrbara Minoves
JPG | 835