•  Invertir en la salut i la seguretat dels treballadors fa les empreses més competitives
El 28 d’abril, l’Organització Internacional del Treball (OIT) commemora el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball amb la finalitat de promoure la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals a tot el món.
 
El lema d’aquest any 2015, «Uneix-te a la construcció d’una cultura de la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball», és una invitació a escala internacional per reflexionar sobre les tendències actuals en matèria preventiva de les lesions alhora que promou els hàbits saludables.
 
Construïm cultura preventiva i enfoquem la promoció de la salut, mitjançant l’autoprotecció i l’autocura dels professionals, amb el convenciment que assegurar unes condicions de treball saludables és clau per a una atenció de qualitat dels clients i usuaris. Tanmateix, la participació i la cohesió són els requisits nuclears per tal que la prevenció funcioni. Disposem de dades suficients que evidencien que la implicació i col·laboració activa de totes les persones que treballen en una empresa és efectiva per a la reducció dels danys per a la salut derivats de les condicions de treball.
 
Una gestió eficaç de la seguretat i la salut en el treball és més fàcil si s’incorpora una cultura de prevenció de riscos laborals dins l’empresa, mitjançant la integració dels sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball amb d’altres activitats empresarials i el foment d’un enfocament de prevenció dinàmic que incorpori mesures de promoció de la salut en el treball.
 
Per a l’Organització Mundial de la Salut, un lloc de treball saludable és aquell en què treballadors i directius col∙laboren en un procés de millora contínua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tots els treballadors, i també la sostenibilitat del lloc de treball mitjançant la identificació de necessitats que tenen en compte els aspectes següents:
  • La salut i la seguretat pel que fa a l’entorn físic del treball.
  • La salut, la seguretat i el benestar en relació amb l’entorn psicosocial de treball, inclosa l’organització del treball i la cultura organitzativa.
  • Els recursos personals de salut en el lloc de treball (foment d’estils de vida saludables).
  • Els sistemes de participació comunitaris per millorar la salut dels treballadors, les seves famílies i la població en general.

El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), com a eina de govern i marc indicatiu de les accions de salut pública a Catalunya així com d’actuacions concretes en l’àmbit de l‘ocupació i la promoció de la salut en el lloc de treball com, per exemple, el projecte Empresa promotora de salut, ha de facilitar la implicació dels diferents departaments del Govern competents i potenciar la coordinació i les sinergies per millorar la salut dels treballadors i de la població en general.

 

La directora de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, Chista Sedlatschek, explica: «Les proves són molt clares. Invertir en la salut i la seguretat dels treballadors fa les empreses més competitives i redueix l’absentisme».

 
 
Enllaços:
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
 
Naciones Unidas
 
Departament d’Empresa i Ocupació