És l'actuació més important que s'ha fet mai a Catalunya d'aquestes característiques
És l'actuació més important que s'ha fet mai a Catalunya d'aquestes característiques
 
Ahir es van intervenir 18 exemplars amb un valor que podria arribar a més de 20.000 euros
 
És l’actuació més important que s’ha fet mai a Catalunya d’aquestes característiques on s’utilitzen exemplars salvatges capturats il·legalment en diferents punts de Catalunya
 
Els falcons capturats al medi natural es “blaquejaven” utilitzant el registre i la identificació legal d’un animal mort criat en captivitat
 
El Grup de Suport de Fauna i Flora del cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha culminat una investigació que ha donat com a resultat final la intervenció de 18 exemplars de l’espècie Falco peregrinus.
 
El falcó pelegrí es troba inclòs a l’apèndix I del Conveni Cites, cosa que comporta certs controls en el seu comerç, i és una espècie protegida per la normativa espanyola i catalana.
 
Aquesta actuació és fruit de la cooperació internacional entre diverses administracions i cossos policials de la UE, en què cal destacar els funcionaris de la Policia del Regne Unit pertanyents al National Wildlife Crime Unit (NWCU) i el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE, organisme que depèn del Ministeri d’Economia i Competitivitat). En aquest cas, la cooperació ha estat fonamental per poder concloure amb èxit una de les operacions més importants dutes a terme a Catalunya contra el tràfic internacional d’ocells rapinyaires salvatges destinats a la pràctica de la falconeria i la cria en captivitat.
 
Les investigacions inicials dutes a terme recollien indicis raonables d’espoli d’aus salvatges autòctones, i més concretament de l’espècie falcó pelegrí (Falco peregrinus). Aquests rapinyaires protegits es capturaven directament del medi natural a diferents localitats i zones de Catalunya. Tanmateix, els agents no descarten que alguns dels exemplars intervinguts fossin espoliats i/o trampejats fora de Catalunya.
 
Atès que l’espècie està estrictament regulada internacionalment pel Conveni CITES (Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre), que Espanya va signar l’any 1986, els exemplars espoliats eren posteriorment “blanquejats” amb certificats CITES d’ocells que havien mort o escapat, amb la finalitat, fraudulenta, d’avalar-ne la procedència “legal”.
 
Els certificats CITES s’expedeixen com una excepció, i, entre d’altres, són expedits perquè els exemplars han nascut en captivitat. Majoritàriament, els certificats utilitzats van ser expedits al Regne Unit, Alemanya, Portugal i Espanya.
 
A mesura que avançava la investigació, centrada en dos centres de cria de rapinyaires, es va decidir que caldria realitzar proves d’ADN a diversos ocells, alguns dels quals formaven part del planter reproductor.
 
Un dels mitjans que pot determinar si els exemplars han estat substituïts per uns altres procedents de la natura és la prova d’ADN.
 
Per poder fer les proves d’ADN, primer es va haver de localitzar arreu del territori de la UE els respectius reproductors, amb la circumstància que alguns ja havien mort. Tot l’operatiu relacionat amb la recerca dels reproductors i la recollida de mostres per poder fer les proves d’ADN, l’ha coordinat la Autoridad Administrativa CITES de la Dirección General de Comercio Internacional del Ministerio de Economía i Competitividad. Aquest Organisme s’ha fet càrrec de totes les despeses econòmiques que aquestes proves han ocasionat.
 
D’altra banda, d’acord amb la normativa vigent, els ocells regulats al Conveni CITES, com és el cas, han d’estar identificats amb un marcatge inviolable (anella tancada metàl·lica i/o microxip). Mitjançant les proves corresponents aportades pels agents, també s´ha pogut provar que s’havia falsificat el mètode de marcatge (anelles) d’alguns dels exemplars intervinguts.
 
Aquesta investigació ha demostrat, mitjançant proves d’ADN efectuades, que alguns ocells no eren aquells per als quals van ser expedits inicialment els certificats CITES.
 
S'han intervingut 18 exemplars
S'han intervingut 18 exemplars
La investigació ha posat de manifest l’existència d’un “mercat negre” de tràfic de certificats CITES per blanquejar ocells espoliats o trampejats a la natura. De fet, l’oficial Andy Macwilliam del National Wildlife Crime Unit va informar que un criador anglès d’ocells rapinyaires havia estat condemnat per tràfic d’espècies CITES al Regne Unit. És dona la circumstància que la documentació d’un dels ocells intervinguts està vinculada amb aquest criador i l’anella de l’ocell havia estat falsificada. Aquests fets, juntament amb d’altres indicis relacionats en altres investigacions, evidencien que el certificat CITES es va utilitzar per blanquejar a Espanya un exemplar espoliat o trampejat a la natura.
 
Les diligències practicades han estat lliurades a la Duana de Barcelona, que és l’organisme competent en aquests casos relacionats amb fauna CITES, s’han incoat els expedients corresponents per infraccions de la Llei orgànica de repressió del contraban i s’ha decretat la intervenció final dels 18 exemplars.
 
Els exemplars intervinguts seran allotjats en instal·lacions d’arreu d’Espanya que tenen convenis de col·laboració amb les diferents administracions implicades.
 
Per evitar casos com aquest i d’altres relacionats amb fauna autòctona, el Grup de Suport de Fauna i Flora manté una estreta relació amb el SOIVRE de BCN i intercanvien informació, alhora que també duen a terme inspeccions conjuntes.
 
Finalment, cal citar que tots els ocells han estat intervinguts en centres de cria autoritzats per a la cria en captivitat d’ocells rapinyaires. És per aquest motiu que el cos d’Agents Rurals i el SOIVRE intensificaran les inspeccions relacionades amb ocells rapinyaires allotjats en aquest tipus de centres.
 
Aquesta URL enllaça amb la pàgina de la National Wildlife Crime Unit, on s’especifica la tasca realitzada en conjunt:
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 
 

2  

Imatges

És l'actuació més important que s'ha fet mai a Catalunya d'aquestes característiques

És l'actuació més important que s'ha fet mai a Catalunya d'aquestes característiques 913

S'han intervingut 18 exemplars

S'han intervingut 18 exemplars 2628