• La demanda interanual se situa en 7,6 milions de viatges i acumula una pujada sostinguda en els dos darrers quadrimestres
  • Actualment 8 de cada 10 usuaris del transport públic utilitza títols integrats
  • S’aproven ajustos en les condicions d’utilització de la targeta T-12 i les targetes per a famílies nombroses i monoparentals
L'ATM de Lleida ha fet balanç de les últimes xifres de l’ús del transport públic. Així, durant el primer trimestre de 2015 ha continuat la tendència positiva en la demanda del sistema de transport públic. Durant aquests primers 3 mesos de l’any s’han realitzat 2.042.898 viatges, un augment del 5,13%, quasi 100.000 viatgers més respecte el mateix període de l’any 2014.
 
En el darrer quadrimestre de l’any 2014 es va trencar la tendència a la davallada de viatgers en el sistema de transport. Des de l’estiu de l’any passat s’han recuperat prop de 200.000 usuaris, situant-se la demanda interanual al mes de març de 2015 en 7.579.562 de viatgers.
 
 
7 anys d’integració tarifària a Ponent
 
El passat 31 de març es van complir 7 anys d'integració tarifària a l'àrea de Lleida. Des de la posada en servei del sistema tarifari integrat, el 31 de març de l’any 2008, s’han venut prop de 108.000 targetes i s’ha realitzat 1,1 milions d’operacions de recàrrega. Actualment 8 de cada 10 usuaris del transport públic utilitza títols integrats, que els permeten viatjar en tots els modes de transport: bus urbà, bus interurbà i tren.
 
La integració tarifària permet utilitzar tota la xarxa integrada de transport públic amb una única targeta i realitzar transbordaments gratuïts entre els diferents modes de transport. Cal destacar que el passat 16 de març es va completar la integració de tota la xarxa ferroviària existent a l’àrea de Lleida, amb la incorporació de les línies R12 i R13/R14 de Rodalies de Catalunya.
 
 
Ajustos en les condicions d’utilització dels  títols de transport
 
A més, el Consell d’Administració de l’ATM de Lleida ha analitzat les condicions d’utilització dels diferents títols socials ATM, acordant la realització d’ajustos en les seves condicions d’utilització, atenent a les diferents peticions realitzades i resoldre diferents aspectes que limiten l’ús correcte d’aquests títols de transport.
 
Pel que fa a la targeta T-12, el Consell d’Administració ha acordat que es puguin emetre dues targetes T-12 en supòsits de fills/es menors de pares que acreditin estar en situació de custòdia compartida, sempre i quan els esmentats progenitors justifiquin residir en zones tarifàries diferents. D’aquesta manera el menor podrà disposar de dues targetes tarifàries diferents, una per a cada zona tarifària on resideixen els pares.
 
D’altra banda, també s’ha constatat la necessitat de modificar les condicions d’utilització  de la gamma de títols de transport per a famílies nombroses i monoparentals per tal que els seus usuaris mantinguin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre i quan acreditin documentalment haver gaudit de dita condició en el moment de la seva adquisició i de la primera validació.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 120