FOTO WEB
Un moment de la jornada.
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va organitzar el passat divendres, 24 d’abril, una jornada de camp per a donar a conèixer els resultats obtinguts en l’assaig que es duu a terme a Oliola, i en què es pot veure la resposta de la colza i altres cereals d’hivern a diferents estratègies de fertilització.
 
Darrerament, el cultiu de la colza ha entrat amb força en moltes zones de Catalunya atesa la incorporació del pagament verd o ‘greening’ a la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquesta diversificació de cultius per a molts agricultors suposa introduir en les seves rotacions nous conreus amb els quals no estan tan familiaritzats. Ajustar la dosi d’aplicació dels fertilitzants, i sobretot de les dejeccions ramaderes, a la dosi que necessita el cultiu en cada moment, és molt important a l’hora de fer la planificació de la fertilització.
 
Quan s’utilitza purí porcí com a fertilitzant es produeix pèrdues de nitrogen per volatilització, i aquesta volatilització significa pèrdua de valor fertilitzant. Atès aquest fet, en ocasions es realitza aplicacions per sobre de les quantitats habituals intentant corregir aquestes pèrdues. Però realment es coneix el contingut de nitrogen del purí que s’aplica com per a corregir-les?.
 
Actualment, existeix maquinària per a l’aplicació dels purins que s’ajusta a aquest propòsit, ja sigui perquè amb els sistemes de mànegues o tubs penjants es pot aplicar de manera homogènia el purí i alhora es redueix possibles pèrdues de nutrients per volatilització, i/o perquè incorpora eines com el conductímetre que estima la composició del purí amb anterioritat a l’aplicació. El conductímetre és un mètode fàcil, ràpid i econòmic per a conèixer el contingut de nitrogen i potassi del purí porcí o boví. Conèixer la seva riquesa abans de les aplicacions pot ajudar a millorar els rendiments del cultiu i a disminuir possibles riscos de contaminació dels sòls.
 
D’altra banda, aquests sistemes eviten aplicar dosis excessives de nitrogen que poden produir acumulació de nitrats al sòl i que les pluges desplacen en profunditat per sota de la zona aprofitable pel cultiu. És a dir, que aplicacions per sobre de les necessitats dels cultius no només poden produir efectes nocius per a l sòl i per a les aigües, sinó que suposen un cost innecessari que hom pot estalviar.
 
Així, en el decurs de l’esmentada jornada es va poder veure, a banda del camp d’assaig de colza, una màquina que incorpora conductímetre automàtic i que disposa d’aplicador de mànegues, i es va dur a terme una demostració de l’ús del conductímetre manual que va servir per a descobrir que la vista pot enganyar ja que el purí no és més ric en nutrients per ser més fosc. Aprofitant les explicacions realitzades durant les ponències en què es va ressaltar la importància de saber l’estat nutritiu del sòl abans de realitzar les aplicacions, de conèixer la riquesa de les dejeccions que s’utilitzen i d’utilitzar eines com el conductímetre, també es va presentar les línies d’ajut que actualment estan obertes i que ofereixen suport al nou model de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes. Entre aquests ajuts, hi ha la possibilitat de llogar el servei d’aplicació de purins de maquinària que incorpora innovació tecnològica, és a dir, que disposa de conductímetre i de mànegues o tubs penjants.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Imatge de la jornada.

Imatge de la jornada.
JPG | 131