·         El conseller Vila es compromet a liquidar els 100 MEUR pendents i a obrir noves convocatòries de la Llei de barris en la mesura del possible
 
·         Els programes de remodelació de barris i de rehabilitació de nuclis antics han suposat una inversió pública total de 814 MEUR
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha explicat avui al Parlament que “en quatre anys, el Govern ha liquidat més de 112 MEUR de deute amb els ajuntaments” que tenen un Pla de millora de barris en marxa. Vila s’ha compromès a abonar els 100 MEUR pendents i, en la mesura del possible, a obrir noves convocatòries d’ajuts en el marc de la Llei de baris.
 
Així, el conseller ha ressaltat que “quan parlem d’intervencions en els barris, el que les justifica no és la renovació de les pedres, sinó la millora de la vida de les persones”, i ha explicitat el seu compromís amb el Programa de millora de barris.
 
La Llei de millora de barris, àrees urbanes i vil·les que requereixen una atenció especial es va aprovar l’any 2004 i va donar origen al Programa de barris, que va consistir en set convocatòries d’ajuts públics destinats als ajuntaments. Aquests havien de presentar un projecte d’intervenció social i urbanística en àrees degradades urbanísticament o amb problemes d’integració social i el Govern català es comprometia a finançar el 50% del seu import.
 
Vila ha recordat que aquest Programa “es va començar a col·lapsar el 2009, amb un decalatge espectacular entre el que el Govern pressupostava” per pagar als ajuntaments i l’elevat import de les obres que aquests justificaven. Tot i això, l’any 2012 el Govern “va decidir no cancel·lar el Programa de barris”, sinó facilitar que els municipis poguessin prorrogar la seva execució  alhora que el Departament anava abonant el deute contret amb ells.
 
“El Pla de barris és un bon instrument”, ha afirmat el conseller, afegint que “és obligació liquidar el que devem” i ha anunciat que, “tan aviat com puguem, el Govern obrirà noves convocatòries” d’ajuts per impulsar nous plans de millora.
 
Més de 800 MEUR d’inversió
 
Vila ha aprofitat per recordar que el Programa de barris no és l’únic instrument que el Govern té en marxa per contribuir a la millora d’àrees urbanes degradades.
 
El programa de remodelació de barris es va iniciar a principis dels 90 amb l’aparició del fenomen de l’aluminosi i des de llavors s’han invertit 681 MEUR en la remodelació de 17 barris, on s’hi han construït un total de 7.882 nous habitatges. A la pràctica, s’han hagut de refer pràcticament tots els barris que la dictadura va construir durant els anys seixanta i setanta: més de 8.000 habitatges on viuen unes 30.000 persones. Entre els barris on s’ha actuat en aquest sentit hi ha Sant Roc, a Badalona; Can Garcia, a Manlleu, o Sant Joan, a Figueres.
 
Finalment, el programa rehabilitació de nuclis antics s’impulsa d’acord amb els diferents protocols de col·laboració signats entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura en relació a l’aplicació de l’1 per cent cultural i el programa Reviure velles ciutats. Així, s’han dut a terme 717 intervencions a 365 municipis, amb una inversió de 133 MEUR. Aquesta línia d’actuació se centra en la rehabilitació dels nuclis antics i del seu patrimoni arquitectònic, per aturar el seu deteriorament físic i reactivar-los com a centres neuràlgics de les poblacions.
 
“En els barris més sensibles”, ha conclòs el conseller, “la fulla de serveis del Govern és la del compromís més absolut”.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 235