El Parlament ha aprovat per àmplia majoria la modificació de la llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. La Cambra hi ha donat llum verda amb 101 vots a favor, només 19 vots i 8 abstencions.


La iniciativa, impulsada pel Govern, respon a la necessitat de fer modificacions en diversos preceptes del text vigent i de resoldre alguns buits legal amb la finalitat d’adaptar-la a la realitat actual del sector esportiu.


En aquest sentit, determina diversos tipus de certificats per acreditar les formacions per a l'exercici professional, incorpora la referència als nivells del marc europeu de qualificacions i afegeix una nova disposició addicional pel que a fa a la inscripció al registre de professionals amb formació i experiència contrastada abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació.


D’aquesta manera, el Govern ha donat resposta a algunes inquietuds del sector de l’esport, que s’ha felicitat per l’aprovació de la modificació de la llei.

1  

Fitxers adjunts

El secretari general de l'Esport amb els diputats i representants de les entitats esportives

El secretari general de l'Esport amb els diputats i representants de les entitats esportives
JPG | 1102