• Aquesta quantitat es destinarà, entre abril i setembre, a satisfer les diferens necessitats d’abastament i reg
 
  • El sistema Siurana-Riudecanyes està actualment al 88% de la seva capacitat
 
Riudecanyes
La comissió de desembassament de Riudecanyes, que s’ha celebrat aquest dimarts a l’Agència Catalana de l’Aigua, ha fixat una reserva d’aigua propera als 7 hm3, per satisfer les demandes d’abastament (2 hm3) i reg (5 hm3) fins el mes de setembre, que és quan finalitza la campanya de reg.
 
Aquesta dotació es cobrirà amb els volums disponibles a l’embassament de Riudecanyes (actualment al 67% amb 3,5 hm3), complementats amb volums emmagatzemats a l’embassament de Siurana (al 98% de la seva capacitat amb prop de 12 hm3) un cop cobertes les necessitats d’abastament (comunitat Topograpo),  regadiu del Priorat (regants de Cornudella) i usos ambientals.
 
En la trobada també s’ha analitzat l’evolució en els darrers mesos del sistema Siurana-Riudecanyes, que es situa actualment al 88% de la seva capacitat i les previsions per als propers dos anys.
 
Les comissions de desembassament són espais on s'assumeixen  les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes, tal i com preveu la Llei 10/2011 de 29 de setembre de simplificació i millorament de la regulació normativa. En aquestes comissions es determinen les dotacions d'aigua per a satisfer les diverses necessitats d'abastament, reg i usos ambientals, i també s'aborden els temes d'interès de cada àmbit.
 
Hi ha establertes 4 comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.
 
Pots consultar els representants de les comissions de desembassament, així com també les presentacions lliurades en les darreres sessions, clicant aquí.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 213

Foto

Foto
JPG | 114