A partir de la base de dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), s’ha publicat al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) uns mapes amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors.
 
Es tracta d’uns mapes en format pdf. que permeten visualitzar, de manera ràpida i senzilla, la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris.
 
Aquesta informació és complementària a la que es va publicar a mitjans de l’any passat, referent al mapa interactiu on es pot visualitzar la ubicació geogràfica de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya on, per exemple, i segons la capa seleccionada, es pot veure totes les indústries a la vegada, però també ofereix la possibilitat d’efectuar cerques específiques per nom, municipi, comarca, sector, activitat principal, i activitats secundàries; i clicant sobre l’establiment industrial, s’accedeix a la informació de les activitats que aquest ha declarat.
 
Tota aquesta informació és de gran utilitat no només per al DAAM, sinó també per a altres departaments, administracions, institucions, associacions, i especialment per al mateix sector i per al ciutadà.
 
Per això, ja fa temps que es publica al web del Departament les dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), que té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries, i en el qual s’hi 'inscriu les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals, i de pesca ubicades a Catalunya.
 
L’accés a la informació es pot realitzar accedint a la informació del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) del web del Departament, i on també s’hi pot trobar els 4 llistats que ja es publiquen habitualment: per comarques (pdf), per activitats (pdf), per titularitat (pdf.), i el llistat de totes les indústries (excel).
 
Des del DAAM es treballa per tal de donar transparència i fer pública la informació de què disposa a través dels seus registres i reconeixements oficials, i que considera que pot ser d’interès per a qualsevol persona i/o entitat.
La publicació d’aquestes dades al web del Departament té l’objectiu de posar a l’abast de terceres persones, empreses i organitzacions les dades de totes aquestes indústries i entitats amb seu a Catalunya.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.