FOTO WEB
Un moment de la reunió d'aquest matí, a Lleida.
 
Les qüestions de caire sanitari, la traçabilitat i les ajudes emmarcades en el nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període 2014-2020 centren el debat de la reunió d’aquest matí, a Lleida, amb presència també de veterinaris clínics de la Federació del Cavall Pirinenc Català i de caps d’Oficina Comarcal del Departament de les comarques de muntanya
 
 
El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, ha presidit, aquest matí a la seu principal del Departament, a Lleida, una reunió a la que han estat convocades les organitzacions representatives del sector de l’equí de carn de les comarques de muntanya de Catalunya per a tractar diversos temes d’actualitat que l’afecten.
 
La primera de les qüestions que s’han tractat ha estat la situació sanitària de la cabana equina, remarcant el missatge de la necessitat, tal i com ha apuntat el Miquel Molins, “d’establir canals de comunicació constants entre el DAAM i el sector per a fer la màxima prevenció sanitària possible i per a garantir la bona salut de la cabana equina catalana”. En aquest sentit, s’ha destacat el paper dels titulars d’explotacions i dels veterinaris responsables com a figures essencials de col·laboració amb l’Administració en relació a la prevenció en la sanitat animal.
 
Lligat a aquesta qüestió, s’ha exposat les novetats relatives a la identificació i a la traçabilitat en el sector propiciades per l’entrada en vigor, el proper 1 de gener de 2016, del Reglament comunitari d’execució 2015/262,  sobre identificació equina, així com la posada en marxa de la nova plataforma informàtica de la subdirecció general de Ramaderia, el GTR.
 
En aquest sentit, s’ha informat sobre la nova targeta de moviment equí (TME) que ha implantat el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), així com de la futura derogació de la targeta sanitària equina (TSE) o targeta de moviment equí que fins ara, i des de fa gairebé vint anys, ha estat la referència documental per a la identificació del bestiar equí. També s’ha avançat els requisits documentals per al moviment equí que s’establiran properament, entre els que destaca la necessitat de realitzar els moviments a pastures amb el seu corresponent certificat sanitari, el qual està lliure de taxes des de l’entrada en vigor de la nova Llei de pressupostos.
 
Pel que fa a qüestions amb una component més econòmica, s’ha informat de l’estat dels pagaments pendents als titulars d’explotacions equines en el marc dels ajuts, així com de la previsió de determinats ajuts o encàrrecs per al 2015; i dels nous ajuts al sector equí en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2010, emmarcats en el paquet de mesures agroambientals i en l’ajut específic per a la compensació a les zones amb limitacions naturals.
 
I cloent la sessió, Molins ha incidit en què “el suport del Departament al sector, especialment per la via de la millora de l’estatus sanitari i de la promoció de les seves activitats, és una estratègia que garanteix, d’una banda, una oferta de qualitat al consumidor i, d’una altra banda, una major activitat en zones amb risc de despoblament, com són les zones d’alta muntanya”.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Imatge de la reunió.

Imatge de la reunió.
JPG | 134