Polítiques Digitals

El Parlament designa els cinc membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

query_builder   30 abril 2015 14:43

event_note Nota de premsa

El Parlament designa els cinc membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

  • L’òrgan té l’encàrrec de resoldre conflictes i configurar una línia doctrinal sobre l’aplicació dels límits en matèria de dret d’accés 
  • La designació de la Comissió forma part del desplegament de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
El Ple del Parlament ha aprovat la designació dels cinc membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, prevista en el desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La Comissió es configura com un òrgan independent i professionalitat de garantia amb l’encàrrec de resoldre els conflictes i configurar una línia doctrinal sobre l’aplicació dels límits que poden excloure o restringir el dret d’accés a la informació pública.
 
Els cinc membres designats són juristes especialistes en dret públic elegits entre experts de prestigi i més de 10 anys d’experiència professional: Elisabet Samarra i Gallego; Teresa Perelló i Domingo; Oriol Mir i Puigpelat; Josep Mir i Bagó, i Manuel Ibarz i Casadevall. Tal com estableix la norma que en regula el nomenament, la designació per part del Parlament ha rebut el vot favorable d’una majoria qualificada de més de 3/5 parts dels membres de la cambra. Els cinc membres avui designats havien rebut prèviament l’aprovació d’idoneïtat per part de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament en sessió celebrada dimarts passat.
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública té per funció vetllar pel compliment del dret d’accés tal com es troba regulat en la Llei de transparència. L’òrgan exercirà la seva actuació per mitjà d’actes i acords de caràcter tecnicojurídic que dictaminaran de forma gratuïta sobre les reclamacions a les resolucions en matèria d’accés a la informació pública que li siguin adreçades. La norma preveu que la Comissió ha de complir les seves funcions amb plena independència orgànica i funcional.
 
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques. Té per objecte recuperar la confiança de la ciutadania per mitjà d’una Administració més transparent en la presa de decisions i en el recorregut de la despesa pública i consolidant el dret d'accés a la informació com un dret subjectiu dels ciutadans que només podrà ser restringit quan s'afecti a la intimitat personal.
 
El desplegament de la norma, així com l’impuls i la coordinació de les mesures i actuacions necessàries per aplicar la Llei, són responsabilitat del Comissionat per a la Transparència, encapçalat per Núria Bassols i adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals.
 
La norma és aplicable a la Generalitat, l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia