iMATGE
  • Les obres consistiran en col·locar un col·lector al pas inferior de l’antic ferrocarril, amb una inversió de 862.000 euros
 
  • Els treballs començaran a principis d’estiu i tindran un termini d’execució de sis mesos
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora del drenatge a la carretera C-12 al seu pas per Tortosa per un import de 862.000 euros. Els treballs, que permetran evitar les inundacions que es produeixen sota el pas inferior de l’antic ferrocarril, començaran a principis d’estiu i tindran un termini d’execució de sis mesos.
 
Actualment, la C-12 crea, al seu pas sota l’antic ferrocarril, un punt baix on es concentren les aigües de la pluja quan es produeixen aiguats intensos. Les obres ara adjudicades comportaran la construcció d’un col·lector general de que transportarà directament l’aigua de pluja fins al riu Ebre.
 
Per interceptar l’aigua, s’ha previst la construcció d’uns embornals als costat nord i sud de la C-12 i de dos ramals, nord i sud, per transportar les aigües fins al col·lector general. El col·lector principal, un tub d’1,4 metres de diàmetre, tindrà una longitud de 500 metres. El desguàs es farà per gravetat, de manera que s’evita així l’ús de bombes.
 
A més de la instal·lació del nou col·lector, les obres inclouran els elements següents:
 
  • Disposició d'un broc de sortida al riu Ebre, amb comporta mural antiretorn d'acer inoxidable.
 
  • Perforacions per clavament, per connectar l'interceptor sud i el nord i el col·lector principal per sota la via per arribar al punt de desguàs.
 
  • Altres elements hidràulics: arquetes, pous, embornals, tapes i reixes.
 
  • Reposició de la pavimentació i urbanització afectades.
 
  • Restitució mediambiental de l'àrea afectada, amb reperfilat de terreny, estesa de terra vegetal i plantacions.
 

2  

Fitxers adjunts

iMATGE

iMATGE
JPG | 430

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1509