• Les previsions indiquen que entre 2010 i 2020 els casos de càncer augmentaran un 20% a Catalunya, en part per l’envelliment de la població i per l’impacte del tabaquisme en les dones

 

  • El Pla pretén situar Catalunya com a referent en l’atenció i la recerca

 

  • Algunes de les prioritats: implantar abans del 2017 el cribatge de càncer colorectal a totes les persones d’entre 50 i 69 anys; establir una xarxa catalana d’atenció oncològica, amb una millor coordinació en el recorregut assistencial, o reforçar la lluita contra el tabaquisme i la prevenció de l’obesitat i el sobrepès
 
 
El Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 s’emmarca en el Pla de salut 2011-2015, el full de ruta del Govern en matèria de salut que inclou la reducció de la mortalitat per càncer i l’augment de la supervivència dels pacients com a objectius de cara al 2020. Les prioritats són l’atenció a la cronicitat, l’equitat territorial i l’alta especialització en el càncer, així com la necessitat de potenciar la cooperació entre l'atenció primària i els hospitals.
 
El nou Pla, a més d'integrar les mesures posades en marxa al llarg d'aquests anys, també segueix les recomanacions europees, els objectius de l'Organització Mundial de la Salut i l'Estratègia contra el càncer del Sistema Nacional de Salut.
 
Els indicadors per avaluar aquest pla són els mateixos que els del Pla de salut de Catalunya, centrats en la incidència, la mortalitat i la supervivència, a llarg termini.    
 
 
Entre les prioritats que s’estableixen al Pla hi ha les següents:
 
·        Estendre el cribratge del càncer de colon i recte a tota la població de Catalunya.
 
·        Prioritzar la detecció de la infecció del virus del papil·loma humà com a prova inicial de forma progressiva a partir dels 35 anys.
 
·        Consolidar el model de centres de referència per a patologies de baixa incidència o procediments d’elevada complexitat, com els establerts per a sarcomes, tumors pediàtrics, neuroendocrins o procediments quirúrgics.
 
·        Disposar de centres de referència amb capacitat de ser competitius en el marc de les xarxes europees de centres de referència per a tumors rars. 
 
·        Establir una xarxa catalana d'atenció oncològica que permeti coordinar millor el recorregut assistencial dels pacients.
 
·        Determinar un pla personalitzat de seguiment del tractament per a tots els pacients.
 
·        Potenciar la possibilitat de coordinar el seguiment del pacient oncològic amb l'atenció primària., així com reforçar el paper del pacient i potenciar la seva implicació en la decisió terapèutica, tenint en compte les seves preferències.
 
·        Més  informació disponible al Canal del càncer, ampliant-la amb les recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer.
 
·        Potenciar la recerca oncològica, millorant-ne la coordinació i la capacitat integradora de la cooperació entre investigadors clínics i bàsics en el marc dels instituts de recerca sanitària. 
 
.        Crear el Registre de càncer poblacional de Catalunya de l’edat infantil (0-14 anys), adolescència (15-20 anys) i de l’adult jove (21-25 anys) amb la finalitat d’avaluar i consolidar el model de centres de referència terciaris