FOTO WEB
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, va organitzar amb gran èxit d’assistència, el passat dia 30 d’abril, una visita tècnica als camps experimentals de fertilització de Bergus i Calonge de Segarra, dins del marc del Pla per a la Millora de la Fertilització Agrària a la Catalunya Central.
 
Aquesta visita als camps d’assaig de la Catalunya central, que anualment organitza el DAAM, s’ha convertit en punt de trobada entre els agricultors i tècnics per a comentar aspectes fonamentals per a dur a terme una bona fertilització dels cultius. Els objectius d’aquests camps d’assaig, inclosos en la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització a Catalunya, són obtenir la resposta dels cultius a la fertilització orgànica i mineral en zones semi-frescals i conèixer quines són les estratègies més adequades per a aconseguir els màxims rendiments segons les característiques que s’hi donen. Els resultats obtinguts permeten observar quina és la dosi i el moment més apropiat per a aplicar cada tipus de producte provat, i quina és la necessitat de complementar-la amb adob mineral. En paral·lel, també es realitza un seguiment dels efectes de l’aplicació de cada tipus al sòl.
 
En aquesta edició s’ha visitat els dos camps vigents, un situat a Cardona (Bergús) i un altre a Calonge de Segarra (Conill), on a més d’explicar els resultats obtinguts després de diversos anys d’experiència valorant les millors estratègies, es mostra la gran variabilitat de nutrients que es pot aportar segons el tipus de purí que s’utilitza i que no sempre són conegudes a priori. D’aquí la importància de disposar d’equips de mesura ràpida de nutrients com el conductímetre, que, ja sigui el model manual o l’automàtic implantat a la cisterna, permeten saber la riquesa del purí just abans de cada aplicació.
 
En el decurs de la jornada, es desenvolupa dues sessions demostratives amb el conductímetre, una on mitjançant un equip manual es pot descobrir que la vista pot enganyar ja que el purí no és més ric en nutrients per tenir un color més fosc; i l’altra en què, gràcies a una cisterna que n’incorpora un d’automàtic, es veu com es pot ajustar la dosi durant tota l’aplicació atès que les múltiples mesures contínues que realitza apareixen en una pantalla instal·lada en la cabina del tractor.
 
Disposar d’un equip conductímetre automàtic permet ajustar les dosis de fertilitzant aplicades aconseguint un repartiment més homogeni que no només suposa una millora de la productivitat del camp sinó que permet reduir les despeses en fertilització i a la vegada facilitar el compliment de la normativa.
 
En el cas del camp de Calonge de Segarra s’hi pot observar la resposta del cultiu de la colza a diferents estratègies de fertilització, cultiu que atesa la incorporació del pagament verd o ‘greening’ a la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), ha entrat en força a la zona. Així mateix, s’aprofita la visita per a informar als assistents de les línies d’ajut lligades a la gestió sostenible de la fertilització, línies d’ajut actualment obertes i que ofereixen la possibilitat, entre altres, d’adquirir equips de mesura automàtica de nutrients, i de realitzar analítiques de nitrat al sòl i de dejeccions ramaderes. Tot plegat amb l’objectiu que, juntament amb la informació obtinguda en el camp d’assaig, es conegui els valors de partida per a poder planificar l’estratègia de fertilització més adequada.
 
Tota la informació generada en aquests i en la resta de camps d’assaig que arreu de Catalunya duu a terme el DAAM es pot trobar en la pàgina web de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio, instrument d’accés virtual a tota la informació generada i que és adaptada a les característiques del sector.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.