signatura cabrera de mar
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Josep Isern, ha signat aquest matí un conveni per a l’elaboració del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) de Cabrera de Mar (Maresme) juntament amb l’alcalde del municipi, Jordi Mir.
 
Amb el desplegament del PLSV a Cabrera de Mar, que compta amb una població de 4.529 habitants (Idescat 2014), es pretenen aplicar mesures concretes per tal de millorar la seguretat viària en el terme municipal, així com reduir la sinistralitat viària amb víctimes que s’hi registra. Convé destacar que Cabrera de Mar ja disposa de convenis amb l’SCT de cessió de cinemòmetres, etilòmetres, així com de mobilitat segura i del procediment sancionador. En aquest sentit, l’elaboració conjunta d’aquest Pla Local de Seguretat Viària és un pas més del municipi en matèria de prevenció d’accident de trànsit.
 
Cabrera de Mar no ha registrat cap víctima mortal en accident de trànsit en el trienni 2012-2014 i se situa en uns nivells d’una quaranta accidents de trànsit amb víctimes en l’últim any, lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya pel que fa a zona urbana. La xifra de ferits lleus es manté en nivells moderats i són els ferits greus els que mostren, d’acord amb l’evolució de l’accidentalitat un increment l’any 2014.
 
Impulsar Plans Locals de Seguretat Viària en els municipis amb menys de 20.000 habitants així com fer-ne el seguiment, l'avaluació i actualització, és un dels objectius que el Servei Català de Trànsit s’ha marcat en el Pla de Seguretat Viària 2014-2016. 
 
Des de l’any 2006, en l'àmbit local l’SCT realitza aquests plans que tenen com a objectiu reduir el nombre de víctimes per accident de trànsit, reduir el nombre d’accidents amb víctimes, coordinar diferents àrees de l’Ajuntament en tasques contra la sinistralitat, concretar un eix d’actuacions a favor de la seguretat viària i elaborar mesures per tal d’aconseguir els objectius plantejats. Fins a l'any 2014 es van elaborar un total de 175 PLSV, que inclouen tots els municipis de més de 20.000 habitants, capitals de comarca i d'altres municipis que ho han sol·licitat. En total, els municipis on s'ha realitzat PLSV representen el 84,1% de la població catalana.
 
Per al trienni 2014-2016 es preveu dotar de PLSV tots aquells que tenen població entre 10.000 i 20.000 habitants i encara no han elaborat el seu pla, així com també tots aquells municipis que ho demanin.