• Es redueix el volum de documentació que han d’aportar els contribuents a l’hora de liquidar l’impost
 
  • La majoria d’autoliquidacions es podran presentar telemàticament
 
El Govern ha aprovat un decret que modifica l’actual reglament de l’impost sobre successions i donacions per reduir el volum de documentació que ha d’aportar el contribuent a l’hora d’autoliquidar la taxa.
 
Amb aquesta mesura s’assoleix un doble objectiu. D’una banda, es redueix la càrrega administrativa per al contribuent en el tràmit de l’autoliquidació, ja que no se li demanarà aquella informació que ja tingui l’Administració. En segon lloc, la simplificació del tràmit permetrà que la majoria d’autoliquidacions es puguin realitzar per la via telemàtica, a través d’una aplicació informàtica que estarà operativa en breu.
 
Els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures en l’àmbit tributari amb la finalitat de fomentar l’ús dels mitjans electrònics en la seva activitat ordinària, facilitant així als ciutadans el compliment de les seves obligacions tributàries i simplificant al màxim els tràmits que han de realitzar.