La consellera Neus Munté durant la seva intervenció al Parlament
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha anunciat avui en el transcurs del ple del Parlament que "estem treballant en la  creació de mes de 700 places en l’àmbit dels serveis socials especialitzats, adreçades bàsicament a persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i persones amb VIH-sida".
 
La creació d’aquestes noves places parteix de la necessitat de destinar recursos públics a la correcció de certs desajustos que s’hagin pogut produir en la cobertura dels diferents serveis, tot posant l’accent en el principi d’equilibri territorial.
 
D’altra banda, la consellera ha destacat que "també s’han tingut en compte les diferències existents entre els diversos sectors en l’àmbit dels serveis socials especialitzats a Catalunya, que es tradueixen en la configuració de xarxes amb dimensions desiguals". Per això, el repartiment aproximat de les places serà el següent:  un 42% per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, un 36% per a persones amb discapacitat i un 22% per a persones amb VIH-sida.
"El Departament ha fet una aposta decidida per serveis amb una clara component comunitària i inclusiva, alternatius a la institucionalització, amb una important despesa pública, i que tenen un major impacte en la normalització i l’autonomia de les persones" ha destacat Munté.
 
Pel que fa a la tipologia de recursos, entre els destinats a l’àmbit de la salut mental es potenciaran els clubs socials, els serveis prelaborals amb la creació d’alguns nous serveis i també l’ampliació de places de serveis ja existents així com noves places de llar residència i llar amb suport.
 
D’aquestes places ja s’han concretat algunes en els darrers dies en que la consellera Munté ha anunciat: 
 
  • 15 noves places concertades del servei de llar residència per a persones amb trastorn mental al centre assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles (Segrià)
  • 23 places concertades a Mataró (Maresme), 23 de les quals seran de servei prelaboral i 3 més de llar residència per a persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual 
  • 18 places concertades de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a Badalona (Barcelonès)
  • 20 noves places concertades de servei prelaboral a persones amb malaltia mental al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

 

Neus Munté ha reiterat a la cambra que ”els recursos amb els quals comptem no són il·limitats, la seva quantia no és la justa, ni la desitjable, ni són suficients per fer front als reptes que se’ns presenten en el camp social i d’atenció a les persones, la qual cosa ens exigeix treballar molt, però sobretot prioritzar i fer-ho des del diàleg constant i des de la màxima transparència. Tot i això el pressupost del Departament de Benestar Social i Família presenta un compromís inequívoc amb el sosteniment de les principals estructures de l’estat del benestar i la protecció social".
 
La consellera ha afegit que “malgrat el context econòmic i l’insuficient finançament de la Llei de la dependència per part de l’Estat la Generalitat treballa per pagar puntualment prestacions i serveis relacionats amb dependència i discapacitat, així com per donar el suport necessari a les entitats del sector”.
 
Munté ha assegurat que el Govern “manté el màxim diàleg amb el sector social, que ens demana fer front comú i cercar solucions sense ser utilitzats politicament per ningú”. La consellera ha reiterat que “la voluntat del Govern és garantir la màxima estabilitat i regularitat en els pagaments periòdics, i així ho fem amb el sobreesforç de finançament de la llei, minimitzant al màxim que podem l'efecte dels endarreriments de les transferències estatals”.
 
Així doncs, el conjunt de polítiques, programes i serveis del conjunt del Departament de Benestar Social i Família comptaran l'any 2015 amb un total de 2.012,72 milions d’euros que representa un increment d’un 1,7% respecte l’any passat. D’aquest pressupost, en concret, es destina un 71% a l’autonomia personal i les persones amb discapacitat.

1  

Fitxers adjunts

La consellera Neus Munté durant la seva intervenció al Parlament

La consellera Neus Munté durant la seva intervenció al Parlament
JPG | 1566