El Govern ha aprovat avui els nous Estatuts del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, que avancen en la simplificació de l’estructura de l’equipament cultural i estableixen com a finalitats prioritàries la gestió i promoció de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la gestió i foment del patrimoni musical català a través del Museu de la Música i del Centre Robert Gerhard, la gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona, la producció d’enregistraments i creació de fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement de la música, així com  l’organització, promoció i producció  de concerts i activitats musicals.  
 
El Consorci haurà d’establir un Pla director de caràcter quadriennal, juntament amb les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya, que  haurà d’incloure el projecte estratègic, el programa d'activitats i les aportacions econòmiques de cadascuna de les entitats consorciades.
 
Els nous estatuts fixen l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament de Barcelona i modifiquen les funcions del Consell Rector, la Comissió Executiva i la Gerència per tal de clarificar les tasques que cada òrgan té encomanades.