• La Fundació Ellen MacArthur és una entitat britànica de referència mundial que impulsa sistemes productius i nous models de negoci que siguin eficients en l’ús dels recursos.
 
  • Integra governs estatals i subestatals de tota Europa, així com empreses multinacionals com Cisco, Ikea o Unilever.
 
  • La Generalitat incorporarà mesures de foment de l’economia circular i l’economia verda en els 7 plans d’impuls a l’estratègia industrial i ha impulsat nous instruments com els cupons d’ecoinnovació.  
 
La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, s’ha adherit a la Fundació Ellen MacArthur per a l’impuls de l’economia circular, basada en sistemes productius que inclouen l’ús d’energies renovables i en el foment de models de negoci eficients en l’ús dels recursos. Es tracta d’una entitat britànica de referència mundial en les polítiques d’economia circular.
 
La Fundació integra un centenar de membres entre governs estatals i subestatals de tota Europa i empreses multinacionals com Cisco, Ikea, Unilever o Phillips. Com a membre de la Fundació, Catalunya compartirà coneixements i experiències sobre polítiques i instruments per al foment de l’economia circular i bones pràctiques d’empreses, clústers i centres tecnològics catalans.
 
La Generalitat ha presentat per primer cop aquestes mesures en una de les reunions bianuals que celebra la Fundació, que ha tingut lloc a Copenhaguen i que ha reunit a tots els seus membres. Un dels instruments que el Govern posa en marxa, a través d’ACCIÓ i del Departament de Territori i Sostenibilitat, són els cupons d’ecoinnovació. Es tracta d’un descompte econòmic per a pimes en forma de cupó, que podran bescanviar per la prestació de serveis d’assessorament en innovació en economia circular (nous processos o productes). Tindran una dotació de 3.000 euros.
 
La Generalitat incorporarà també mesures de foment de l’economia circular i l’economia verda, entre d’altres, en els 7 plans d’impuls a l’estratègia industrial, presentats la setmana passada, en les Comunitats RIS3CAT, en l’estratègia per a l’Impuls de l’economia verda i circular, i en el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 2020).