• Aquest tipus d’intervenció augmenta el benestar del pacient, minimitza les complicacions, redueix el temps d’espera i incrementa l’eficiència del sistema públic català
  • L’any passat la cirurgia major ambulatòria va augmentar un 1,83% respecte a l’any anterior
  • Diumenge se celebra a Barcelona l’XIè Congrés Internacional de Cirurgia Ambulatòria
Un 59,7% de les intervencions quirúrgiques programades l’any 2014 van ser de cirurgia major ambulatòria (CMA), segons dades del Servei Català de la Salut (CatSalut). El percentatge de CMA sobre el total d’altes quirúrgiques programades continua en augment, sobretot en els hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP). L’any passat va créixer un 1,83% respecte a l’any anterior.
 
Aquest tipus d’intervenció és una alternativa a l’hospitalització convencional que augmenta el benestar del pacient, minimitza les complicacions, redueix el temps d’espera i incrementa l’eficiència del sistema sanitari públic català.
 
La cirurgia major ambulatòria (CMA) consisteix a realitzar una intervenció quirúrgica, habitualment de complexitat mitjana, sense necessitat d’un ingrés hospitalari. D’aquesta manera, el pacient va a l’hospital el mateix dia de la intervenció i torna al seu domicili després d’haver-se realitzat.
 
L’any passat les intervencions considerades tributàries de CMA van ser les cataractes (98,8%), les varius (93,6%), la reparació d’hèrnia inguinal (61,6%), l’artroscòpia (70,7%), l’alliberament de la canal carpiana (97,3%), l’amigdalectomia / l’adenoidectomia (62,1%), la intervenció dels galindons (79,7%) i l’excisió de quist o si pilonidal (84,3%).
 
La cirurgia major ambulatòria és un model organitzatiu multidisciplinari que afavoreix un sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells d’atenció dins del territori. Per això la CMA suposa una oportunitat de millora de la resposta del sistema sanitari públic català, en termes de qualitat i eficiència, que el Departament de Salut incentiva mitjançant la incorporació de novetats tecnològiques en els procediments quirúrgics i anestèsics.
 
 
Entre els beneficis de la CMA hi ha:
 
 
*Major comoditat i benestar per al pacient. La intervenció interfereix el mínim en la vida familiar de la persona.
 

*Disminució de les complicacions.  El pacient evita els riscos associats a una hospitalització, com les infeccions nosocomials. Així doncs, el risc d’infecció es redueix de forma considerable. La recuperació també és molt més ràpida.

 

*Reducció del temps d’espera per a cirurgia.

 

*Increment de l’eficiència perquè es racionalitzen els recursos hospitalaris.

 

La CMA és una àrea en creixement que està modificant la manera d’enfocar l’atenció als pacients quirúrgics. Els avenços tecnològics, tant en el camp de la cirurgia (cada cop menys invasiva) com en el de l’anestèsia, i la cerca del confort i el benestar del pacient permeten reduir la necessitat d’hospitalització en procediments quirúrgics determinats.

El gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany, inaugura el proper diumenge 10 de maig l’XIè Congrés Internacional de Cirurgia Ambulatòria, que se celebra fins al dimarts 12 de maig al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.