El termini per fer la sol·licitud de vot per correu finalitza el 14 de maig i el termini inicialment previst per depositar el vot, amb aquest acord, s’amplia un dia.
La Junta Electoral Central ha publicat avui l’Acord mitjançant el qual s’amplia fins al 21 de maig el termini per presentar en les Oficines de Correus el vot per correspondència de les eleccions municipals del 24 de maig. Amb aquest acord de la JEC, s’amplia un dia el termini inicialment previst per a aquest tràmit.
 
El termini per sol·licitar el vot per correu es va iniciar el 31 de març amb la publicació del Decret de convocatòria i finalitzarà el proper dijous 14 de maig. A partir del 4 de maig, l’OCE va començar a enviar la documentació als sol·licitants del vot per correu. El sobre de votació amb la papereta de vot, adreçat al president o presidenta de la mesa, es podrà presentar en les Oficines de Correus fins al 21 de maig. Un cop feta la sol·licitud de vot per correu, no es podrà votar presencialment.
 
Les eleccions municipals són convocades pel Govern de l’Estat, a proposta del Ministeri d’Interior i del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. La Generalitat de Catalunya convoca les eleccions al Consell General d’Aran i dicta les disposicions necessàries per a l’elecció i designació dels membres dels consells comarcals i la constitució dels mateixos, a partir dels resultats de les eleccions municipals.
 
Per a més informació, podeu consultar el web del Departament de Governació i Relacions Institucionals www.locals2015.cat.