Imatge de la jornada
Protecció Civil de la Generalitat i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès han dut a terme aquest matí, a Vilafranca del Penedès, una jornada informativa per explicar les novetats en matèria de protecció civil que han estat aprovades recentment (Decret sobre Plans d’Autoprotecció i Document Únic de Protecció Civil, DUPROCIM). La jornada ha tingut lloc a la Sala de Plens del mateix edifici del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
 
La sessió, destinada principalment a regidors tècnics de protecció civil municipals, ha servit per donar-los a conèixer les noves eines de planificació en matèria de protecció civil aprovades recentment pel Govern i que van entrar en vigor el passat 5 d’abril de 2015.
 
La jornada ha estat presentada pel subdirector general de Programes en Protecció Civil, Jaume Guamis; i l’han acompanyat la cap del servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, Imma Solé; i la tècnica comarcal de Protecció Civil a l’Alt Penedès, Gemma Pellisa.
 
A la primera part de la sessió s’ha explicat el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) i els seus aspectes més rellevants. La nova reglamentació (decret 155/2014) determina un document únic per a la planificació de la protecció civil municipal amb l’objectiu de la simplificació administrativa. Abans del nou decret cada risc havia de tenir el seu propi pla d’emergències. Ara, els municipis poden elaborar, aprovar i incloure tots els riscos que els afecten en un únic document, el DUPROCIM.
 
A continuació, la jornada ha seguit amb el balanç del nivell d’implantació de l’antic decret 82/2010 de Plans d’Autoprotecció i l’explicació del nou Decret 30/2015 i els seus terminis, afectacions i principals novetats.
 
Aquest decret aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. Lobjectiu és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiude catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.
 
Amb la revisió duta a terme pel nou decret, la majoria d’activitats d’oci, esportives i culturals de caràcter local, com per exemple les actuacions castelleres, les competicions esportives de baixa participació, les exposicions o les activitats tradicionals de baix risc, entre d’altres, queden exemptes de fer el PAU.
 
Per a totes les activitats que es fan en centres o a l’exterior, i també per a les sanitàries, docents i residencials públiques, prevalen els criteris d’ocupació (persones al centre o àmbit) a l’hora d’haver de realitzar o no un PAU. El criteri que marca l’elaboració del pla especial d’autoprotecció per a les activitats que es facin a l’aire lliure en espais no delimitats, passa de 1.000 a 10.000 persones. I en els espais delimitats, es passa de 500 a 5.000. D’altra banda, els hotels o discoteques, que ara tenien un llindar en 500 persones, passen a 1.000, d’acord amb la normativa estatal bàsica.

2  

Imatges

Imatge de la jornada (1)

Imatge de la jornada (1) 1601

Imatge de la jornada (2)

Imatge de la jornada (2) 1604