Imatge del gall fer al cantador obtinguda sense autorització
Imatge del gall fer al cantador obtinguda sense autorització
Dos d’ells la matinada d’aquest dissabte i  tercer la setmana passada
 
Havia col·locat una tenda amb una càmera en ple període de reproducció i cria, que és el moment més delicat per garantir la conservació de la població d’aquesta espècie en perill d’extinció
 
 
Efectius del Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han sorprès en els últims dies a tres fotògrafs sense autorització a dins d’un cantador de gall fer al Pallars Jussà. El primer fotògraf es va enxampar la matinada del 3 de maig i els altres dos, que anaven plegats, la matinada d’aquest dissabte.  Els fotògrafs estaven dins d’una tenda de camuflatge (hide) enmig el mateix  cantador i es van poder sorprendre  mentre  els agents efectuaven un servei especial de vigilància en zones de cant de gall fer.
 
Entre finals d’abril i primers de juny, els galls fers inicien el procés reproductiu. Aquest procés es manifesta fent que els galls mascles s’ajuntin en els anomenats “cantadors” i s’exhibeixin i es barallin entre ells perquè les femelles puguin triar el mascle més dominant perquè les cobreixi. Aquest  és el moment en què aquesta espècie és més vulnerable
 
Actualment les poblacions d’aquesta espècie estan en regressió a tot Europa i concretament a la Península Ibèrica, on hi ha llocs en què està en greu perill d’extinció.
 
Coincidint doncs amb aquestes dates, el Cos d’Agents Rurals efectua serveis especials de censos i d’antifurtivisme en aquestes zones per evitar les dites pertorbacions.
 
En aquest cas concret, l’any passat, els agents del Pallars Jussà van trobar indicis que hi havia hagut presència de gent en alguns cantadors i es va programar la vigilància específica d'aquests espais durant la temporada següent, amb el resultat d’aquest fotògraf interceptat.
 
A més de les denúncies, els agents van comissar els hides, les  lones de camuflatge, els trípodes i  càmeres amb teleobjectius. La Llei 42/2007 penalitza a l'article 76.1 lletra o) la pertorbació, mort, captura o retenció intencionada d’espècies d’aus en les èpoques de reproducció i cria.
 
A Catalunya es pot accedir als cantadors amb una autorització especial que en l’actualitat únicament s’expedeix per a estudis científics, tret de la Val d’Aran i del Solsonès, on s’expedeixen un nombre molt limitat d’autoritzacions guiades per a fotografia de natura, seguint un estricte protocol tècnic i sota supervisió d’un guia autoritzat.
Hide camuflat muntat al cantador
Hide camuflat muntat al cantador
Legislació referent a la fotografia d’espècies protegides
A banda de la legislació esmentada, que afecta directament els processos de cria, el Decret 148/1992, 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, també regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar la reproducció de les diferents espècies protegides.
 
Durant el període reproductor, l'obtenció d'informació gràfica, visual i sonora, i també la simple observació, tant per oci com amb finalitat científica, de les espècies en perill d'extinció, ha de realitzar-se d'una forma molt acurada, i la manca d'experiència i rigor en la realització pot ser negativa per a la seva conservació.
 
Dins d’aquesta normativa, el gall fer (Tetrao urogallus) està considerat com a espècie sensible i cal una autorització per obtenir informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol altre tipus, sigui mitjançant mètodes de registre o amb la simple observació de les espècies sensibles en el seu sector de cria. Aquesta regulació és especialment estricta durant el període reproductor de cada espècie, entenent-se aquest com el comprès entre l'inici del zel i la independització de les cries o polls, tot i que el mateix Decret 148/1992, de 9 de juny, prohibeix molestar o inquietar intencionadament qualsevol espècie protegida, durant la resta de l’any.
 
 
El gall fer, una espècie en perill d’extinció
 
El gall fer dels Pirineus ha vist disminuir una quarta part de la seva població en els darrers 15 anys. Aquesta disminució, juntament amb el fet que la població pirinenca es troba aïllada de la resta, fan que se la consideri com  una espècie en perill d'extinció segons els criteris de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).
Habita els boscos altimontans i subalpins del Pirineu, principalment de coníferes, amb estructura oberta i un bon sotabosc arbustiu i herbaci on predominen el neret, el nabiu i la boixerola. Precisament els fruits del nabiu i la boixerola son la base de la seva dieta durant l'estiu, mentre que a l'hivern s'alimenta exclusivament de fulles de pi.
Les tasques de conservació que s'estan realitzant des del Departament d’Agricultura inclouen la preservació de les seves àrees vitals (zones de cant, d’hivernada i de cria), un estricte seguiment poblacional, un control del furtivisme en totes les seves accepcions, actuacions de millora de l'hàbitat i de regulació de l'ús públic, estudis per determinar la mortalitat i la influència dels depredadors envers l'espècie i diferents mesures de sensibilització.
 
Actualment, el gall fer a Catalunya està reclòs en certes forests de l'àmbit del Pirineu i el Prepirineu. Acostumen a ser solitaris, si bé durant algunes èpoques existeix un cert grau de gregarisme. El domini vital d'un exemplar adult ha estat avaluat en 50 ha.

La seva població s'està reduint de manera lenta però progressiva des de l'inici de la dècada dels vuitanta. A les comarques del Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell i també a certes serres prepirinenques ha estat constatada una davallada poblacional, causada per alteracions de l'hàbitat (estacions d'esquí alpí o nòrdic, i elevades densitats d'ungulats salvatges, especialment el cérvol).

Aquest any el Departament d’Agricultura està fent un cens global que permetrà saber el nombre de mascles existents a Catalunya. El cens global es fa cada 10 anys i el darrer va determinar entre 512 i 521 mascles 
 
Per a més informació sobre aquesta espècie amenaçada: http://bit.ly/1AHoyxS
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 

3  

Fitxers adjunts

Imatge del gall fer al cantador obtinguda sense autorització.

Imatge del gall fer al cantador obtinguda sense autorització.
JPG | 484

Hide camuflat muntat al cantador

Hide camuflat muntat al cantador
JPG | 770

Material comissat a un dels fotògrafs

Material comissat a un dels fotògrafs
JPG | 453