L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), organisme estatal competent en l’autorització de la producció de pròtesis, notifica al Departament de Salut l’octubre de 2014 l’existència d’una denúncia d’una treballadora de l’empresa Traiber S.L. de Reus de possibles irregularitats en la fabricació de pròtesis implantables estèrils (per artoplàsties de maluc, genoll i columna) d’aquesta firma.
 
El Departament de Salut, organisme competent en la inspecció, va actuar tan bon punt va rebre aquesta comunicació. Des de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries es va dur a terme una inspecció a l’empresa i, al confirmar l’existència d’irregularitats, es van prendre, de manera immediata, mesures administratives, en el sentit de paralitzar i precintar l’activitat de l’empresa Traiber S.L.
 
El Departament de Salut va comunicar el resultat de la inspecció a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que emet l’alerta sanitària el 7 de novembre, per la qual s’ordena la suspensió de la implantació de productes sanitaris fabricats per l’empresa Traiber S.L. de Reus.
 
El Departament de Salut es va posar en contacte amb els centres hospitalaris públics i privats de Catalunya per comunicar-los que cessessin la implantació de les pròtesis de la marca Traiber S.L. i procedissin a identificar els pacients que les portessin.
 
Els pacients que han rebut una pròtesis als centres sanitaris de la xarxa d’utilització pública de Catalunya a càrrec del Servei Català de la Salut van ser informats al novembre de 2014 de la situació a través del seu centre hospitalari i dels serveis mèdics corresponents. De la mateixa manera, els pacients que van ser sotmesos a la implantació d’una pròtesis Traiber S.L. en un centre privat també se’ls va comunicar els fets. I en els dos casos, s’està fent un seguiment adient de tots els pacients.
 
El Departament de Salut vol subratllar que les pròtesis no suposen cap risc per a la salut de les persones. I en cas que algun pacient tingui algun dubte en relació amb la pròtesis que porta implantada s’hauria d’adreçar al seu centre i/o equip mèdic que li va practicar la intervenció.
 
Cal recordar que aquestes actuacions de seguiment als pacients amb pròtesis Traiber S.L. implantades als hospitals de Catalunya ja les va adoptar el Departament de Salut a principis de novembre de 2014.
 
 
Barcelona, 12 de maig de 2015