Demà dijous, 14 de maig, és el darrer dia per sol·licitar el vot per correu per a les eleccions municipals del proper 24 de maig. El termini es va iniciar el 31 de març amb la publicació del Decret de convocatòria i finalitzarà demà. A partir del 4 de maig, l'OCE va començar a enviar la documentació als sol·licitants del vot per correu. El sobre de votació amb la papereta de vot, adreçat al president o presidenta de la mesa, es podrà presentar en les Oficines de Correus fins al 21 de maig, ja que la Junta Electoral Central va acordar ampliar un dia el termini inicialment previst per a aquest tràmit. Un cop feta la sol·licitud de vot per correu, no es podrà votar presencialment.
 
Les persones que es troben temporalment a l’estranger, entre la convocatòria de les eleccions i el dia de les eleccions, podran exercir el dret al vot un cop inscrites en el Registre de matricula consular com a no resident. El termini per fer la sol·licitud, que s’havia de lliurar personalment a les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades, va finalitzar el 25 d’abril. 
 
Les eleccions municipals són convocades pel Govern de l’Estat, a proposta del Ministeri d’Interior i del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. La Generalitat de Catalunya convoca les eleccions al Consell General d’Aran i dicta les disposicions necessàries per a l’elecció i designació dels membres dels consells comarcals i la constitució dels mateixos, a partir dels resultats de les eleccions municipals.
 
Per a més informació, podeu consultar el web del Departament de Governació i Relacions Institucionals www.locals2015.cat.