• El projecte de Ports de la Generalitat ha impulsat la integració del port en el teixit urbà, eliminat barreres arquitectòniques, regulat el trànsit rodat i potenciat la mobilitat sostenible amb recorreguts per a vianants
  • Les actuacions executades per un import de 224.000 euros han millorat la dàrsena pesquera, la zona de ribera i la zona de llevant, d’acord amb els paràmetres d’ordenació del Pla especial del port d’Arenys de Mar
Ports de la Generalitat
 
Reorganització dels espais a la dàrsena pesquera
 
Les obres dutes a terme a la dàrsena pesquera han suposat la reordenació i la urbanització de l’espai que envolta la llotja de peix blau i la llotja de peix blanc, la millora de l’accés a la dàrsena, la renovació del paviment  i la delimitació de les zones amb senyalització horitzontal de diferents colors, per distingir les zones dels pescadors, els aparcaments, les illetes de circulació  i les zones de pas de vianants.
 
A més, a la zona de peix blau s’ha adequat l’aparcament de vehicles perquè hi aparquin cotxes i camions i s’ha acondicionat un espai per als estris de la pesca. Així mateix, s’ha potenciat la mobilitat dels vianants amb voreres per accedir a les dues llotges de peix.
 

Diferenciar els itineraris a ribera
 
A la zona de Ribera, l’esplanada dels magatzems s’ha ordenat per diferenciar i delimitar: els itineraris de les persones; els vials de circulació, el vial de serveis i la zona d’aparcament. Les obres han consistit en el canvi del paviment, la construcció de nous trams de vorera, l’adequació de l’espai per reconduir les aigües pluvials, la reordenació de l’aparcament i la senyalització de la zona. Així mateix, a Mont Calvari s’ha canviat la superfície de la zona d’aparcament i s’ha repintat i s’ha reordenat els accessos per a vianants del jardí adossat al penyal.
 
Ordenació dels nusos viaris
 
A la zona de llevant, s’ha creat una rotonda  per ordenar el nus viari, millorar la seguretat vial i impulsar la mobilitat dels vianants. L’illot d’aquesta intersecció, l’arbrat i l’enllumenat han quedat integrats en els 480 metres quadrats de superfície de la rotonda. Així mateix, per donar continuïtat a la mobilitat de les persones s’ha creat un pas de vianants a la vorera de Mar Sport i s’ ha adaptat el pas d’accés al Centre d’interpretació de l’activitat pesquera. Tot l’espai s’ha senyalitzat.
 
Ports de la Generalitat
Nova rotonda a llevant
 
 
14 de maig de 2015

2  

Imatges

Accessos pesca port Arenys

Accessos pesca port Arenys 440

Rotonda llevant port Arenys

Rotonda llevant port Arenys 435

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 177