• L’increment al territori català arriba al 61% si no es comptabilitza Barcelona
 
  • Dels 53 llargmetratges de ficció registrats l’any passat, 33 s’han fet a escenaris d’arreu de Catalunya, mentre que 20 han estat rodats exclusivament a la ciutat de Barcelona
Catalunya va acollir l’any passat 3.793 rodatges, xifra que representa un increment del 47% respecte l’any 2008, en què es van dur a terme 1.992 filmacions. Entre 2008 i 2014, a Barcelona l’increment de rodatges ha estat del 44%, mentre que a la resta del territori ha crescut en un 61%. Les dades de rodatges dels darrers 7 anys són les següents:
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variació
2008 -2014
Barcelona 
1.702
1.377
1.682
1.905
2.140
2.494
3.057
44%
Resta territori
290
381
353
464
472
608
736
61%
TOTAL
1.992
1.758
2.035
2.369
2.612
3.102
3.793
47%
 
L’any passat es van fer 3.057 produccions a Barcelona ciutat  i 736 produccions a la resta del territori català. Aquesta xifra resulta d’eliminar les repeticions entre produccions que han passat per més d’un municipi.
 
La classificació per tipus de produccions és:
 
Tipologia de les produccions a Catalunya 2014
Altres filmacions
55 (7,5%)
Corporatiu / Institucional
17 (2,3%)
Curtmetratge
57 (7,7%)
Entreteniment / Sèrie TV / Programa TV
51 (6,9%)
Espot publicitari
207 (28,1%)
Exercici acadèmic
57 (7,7%)
Fotografia
49 (6,7%)
Fotografia comercial
74 (10,1%)
Llargmetratge (Cinema Ficció)
33 (4,5%)
Llargmetratge (Documental)
8 (1,1%)
Llargmetratge (TV-Movie / Minisèrie)
3 (0,4%)
Reportatge / Documental
56 (7,6%)
Videoclip
69 (9,4%)
TOTAL PRODUCCIONS
736
 
En matèria de grans produccions (llargmetratges de ficció i documentals, tv movies i mini sèries), tot el territori català es consolida com a plató de rodatge. Dels 53 llargmetratges de ficció registrats el 2014, 33 han escollit escenaris d’arreu de Catalunya, mentre que 20 han estat rodats exclusivament a la ciutat de Barcelona. Cal tenir en compte que les produccions que han passat per més d’un municipi només es comptabilitzen una vegada en el total de produccions a Catalunya.
 
Es calcula que l’any passat, al territori català, sense comptar Barcelona, hi va haver 2.044 dies de rodatge, el que equivaldria a 5 equips de rodatge al dia treballant al territori. Només a Barcelona hi va haver 17.452 dies de rodatge, xifra que equivaldria a tenir 47 equips diaris treballant a la ciutat entre els diferents espais.
 
Catalunya Film Commission
 
Totes aquestes dades han estat registrades per la Catalunya Film Commission (CFC), un servei que promociona, tant en l’àmbit internacional com estatal, la indústria audiovisual i el territori de Catalunya a fi que s’hi facin rodatges. L’objectiu és promoure les inversions interiors i exteriors pel que fa a les activitats audiovisuals, els serveis professionals i de postproducció. La CFC ajuda les empreses audiovisuals en la coordinació i realització de filmacions, assessorant-les en la cerca de localitzacions i actuant com a intermediària entre les produccions i les diferents administracions públiques. Coordina una xarxa de 200 municipis catalans que ofereixen el seu territori com a espai de rodatge.
 
A través de la Catalunya Film Commission s’ofereix als municipis la possibilitat de donar a conèixer els seus espais a través del directori de localitzacions de la pàgina web i s’ajuda els localitzadors i productors oferint-los espais de rodatge arreu del territori
 
L’objectiu és tant atraure rodatges de llargmetratges internacionals com donar a conèixer el territori a productores audiovisuals que treballen a nivell global i que poden beneficiar-se de la diversitat de localitzacions que ofereix Catalunya en un en espai relativament petit.
 
Per tal de donar a conèixer el territori a nivell nacional i internacional, la CFC organitza accions de promoció, com el projecte Scouting in Catalonia, una mostra realitzada al Palau Robert els mesos de març i abril de 2015 per donar a conèixer i posar en valor la feina dels localitzadors d’espais de rodatge catalans. En paral·lel a aquesta exposició, el Departament de Cultura ha editat en anglès, a partir del material recollit, una edició de 500 exemplars del llibre/catàleg ‘Scouting in Catalonia’ per lliurar als municipis, productors i professionals del sector. El llibre, escrit per la crítica de cinema Nuria Vidal, inclou entrevistes amb professionals del cinema que han rodat a Catalunya, textos literaris, un breu repàs de la història de Catalunya com a escenari de rodatge i il·lustra, a més, el procés que se segueix per acabar decidint que una localització és l’adequada per a una producció.
 
El sector audiovisual a Catalunya comprèn des de grans empreses de service que treballen pel mercat publicitari internacional, a productores centrades en la producció de ficció, documentals o TV. A banda de la projecció i l’atracció de turisme, l’activitat audiovisual genera impactes econòmics directes en el territori (contractació de personal, lloguer d’equips, hotels, restauració, etc.) i llocs de treball per a personal qualificat i especialitzat.