L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer a la qual s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin requisits. L’import de l’ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i  pot arribar fins a 2.400 euros anuals (200 euros mensuals).
 
La convocatòria estableix els preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de  renda familiar  que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d’aquest ajut.
 
Així, doncs, per als habitatges de la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer mensual no pot superar els 600 euros, per a Tarragona i Girona no poden superar els 450, per a Lleida els 400 i per a les Terres de l’Ebre el màxim és de 350 euros mensuals.
 
El límit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat  per l’IRSC i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili.
 
Les prestacions per al lloguer les atorga la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005 amb la finalitat d’afavorir que les famílies que viuen de lloguer no es vegin abocades a l’exclusió social per manca d’ingressos per fer front a les despeses del lloguer. Amb aquesta darrera convocatòria s’augmentarà el nombre de llars que rebran aquest ajuts fins arribar a les 30.000.
 
El termini per presentar les sol·licituds acaba el 23 de juny.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 67