El Departament de Salut, juntament amb la secció catalana de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI) i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, inicia demà a Barcelona uns Tallers sobre Bones Pràctiques de Distribució de Medicaments (BPD). Ho fa amb una primera sessió, de sis programades per a aquest any, que s’adrecen a directors tècnics i a responsables de magatzems de distribució de medicaments de Catalunya, a qui se’ls facilitaran eines per a implementar bones pràctiques per a distribuir fàrmacs a les seves empreses.
 
El primer taller, que tractarà sobre l’anàlisi de riscos en els processos de la distribució, tindrà lloc de 16 a 19h a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (carrer Girona, 64-66, Barcelona). Als altres cinc tallers es tractaran aspectes com la definició d'indicadors del sistema de garantia de qualitat, la qualificació de les instal·lacions, la validació de sistemes informatitzats, la gestió de devolucions i la validació del transport.
 
Les Bones Pràctiques de Distribució de Medicaments (BPD) són un nou marc de referència, d’obligat compliment a la normativa europea, per al desenvolupament dels sistemes de garantia de qualitat que han de seguir les empreses que distribueixen medicaments a la Unió Europea. Aquestes, entre d’altres objectius, han de garantir la seva qualitat i evitar l’entrada de fàrmacs falsificats al canal legal de distribució i venda, protegint al màxim la salut de la població.
 
 
Un pas clau en la cadena de valor del subministrament de medicaments 
La distribució farmacèutica és un esglaó essencial en la cadena de subministrament dels medicaments, des dels laboratoris farmacèutics fabricants a les oficines de farmàcia, doncs faciliten que hi arribin d’una manera ràpida.
 
Com a tals, tenen la responsabilitat de garantir que, en la distribució, els medicaments es mantinguin en condicions òptimes que assegurin la seva qualitat, seguretat i eficàcia. Així mateix, han d’assegurar que són autèntics i s’adquireixen a proveïdors autoritzats, d’acord amb la normativa establerta a la UE.
 
En els darrers anys, a Europa plana l’amenaça de què medicaments falsificats puguin entrar en el canal legal de distribució i dispensació, amb el conseqüent perill per a la salut dels pacients. En aquest sentit, tot i que la via d’entrada a Europa dels medicaments falsificats és a través d’Internet, en algun país europeu ja se n’han detectat en el canal legal, com a Anglaterra o Alemanya.
 
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els medicaments falsificats inclouen, al seu etiquetatge i de manera deliberada i fraudulenta, informació falsa sobre la seva identitat o el seu fabricant. Es presenta, per tant, com un medicament legal, però no se’n coneix ni l’origen ni la composició real, ha estat fabricat, etiquetat o distribuït fraudulentament i no hi ha cap garantia de la seva qualitat, seguretat i eficàcia.