• La comarca disposa de 13 depuradores en servei, 193 quilòmetres de col·lectors en alta i 93 estacions de bombament
 
  • Les estacions depuradores en servei fan possible la millora mediambiental dels rius Ter, Daró i la mar Mediterrània
 
  • La planificació hidrològica, actualment en fase d’informació pública, preveu una inversió superior als 6 milions d’euros per a la millora del sanejament a la comarca (període 2016-21)
Edar Pals
La comarca del Baix Empordà disposa actualment de 13 depuradores en servei, prop de 200 quilòmetres de col·lectors i 93 estacions de bombament, que tracten conjuntament un cabal d’aigües residuals de 17 hm3/any (equivalent al sanejament de 125.000 d’habitants). Això significa que les depuradores existents a la comarca garanteixen el sanejament del 95% de la seva població. Els sistemes actualment en servei són els de Begur, la Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, l’Escala, Forallac, Palamós, Pals, Parlavà, la Pera, Rupià, Serra de Daró, Torroella de Montgrí i Ullastret.
 
L’ACA és l’administració gestora a la Bisbal d’Empordà, Parlavà, la Pera, Rupià, Serra de Daró i Ullastret;  el Consorci de la Costa Brava ho és en els casos de Begur, Castell-Platja d’Aro, l’Escala, Palamós, Pals i Torroella de Montgrí, mentre que a Forallac ho és el propi ajuntament.
 
Totes aquestes depuradores, a més de sanejar les aigües residuals generades en els municipis, també contribueixen a la millora mediambiental dels rius Ter, Daró i també de la mar Mediterrània.
  
D’aquests sistemes de sanejament, tots ells són biològics, en alguns casos convencionals i d’altres amb eliminació de nutrients. Únicament un cas (Forallac) consta d’un tractament primari.
 
En cinc sistemes de sanejament (Castell-Platja d’Aro, l’Escala, Palamós, Pals i Torroella de Montgrí) trobem un sistema terciari juntament amb el procés de depuració, que fa possible l’ús de les aigües sanejades per altres usos. En el cas de Castell-Platja d’Aro, l’aigua regenerada es destina a usos ambientals, agrícoles, recreatius i municipals, a l’Escala per a usos agrícoles, a Palamós per a usos ambientals i municipals, a Pals per a usos recreatius i a Torroella per a usos agrícoles i recreatius.
 
Dins del procés de revisió del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial i el seu Programa de Mesures (2016-2021), actualment en informació pública, hi ha programades les actuacions de sanejament destinades a la millora de la qualitat del medi hídric que a la comarca del Baix Empordà suposen una inversió aproximada de 6,3 milions d’euros.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 546

Foto. Depuradora de Pals

Foto. Depuradora de Pals
JPG | 153

Mapa. Distribució depuradores servei Baix Empordà

Mapa. Distribució depuradores servei Baix Empordà
JPG | 1515