Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres acords del Govern

query_builder   19 maig 2015 13:36

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
Aprovada l’execució urgent d’obres de millora de la seguretat viària a Benifallet i Vilallonga de Ter
 
El Consell Executiu ha aprovat la urgència de dues obres de millora de la seguretat viària a la carretera C-12 al seu pas per Benifallet (Baix Ebre) i a la GIV-5264, a Vilallonga de Ter (Ripollès). Les actuacions, que sumen una inversió de 550.000 euros, consisteixen a estabilitzar el terraplè de la carretera i reconstruir el ferm, en el cas de Benifallet, i a millorar l’estabilització d’un talús, a Vilallonga de Ter.
 
Els treballs a la C-12, que ja estan en execució, permetran reparar les fissures i assentaments que han aparegut al ferm a l’entorn de Benifallet. Aquests desperfectes són conseqüència de la presència i circulació d’aigua al terraplè de la carretera després de les pluges intenses que es van produir a la zona el mes de març passat. Això va portar a tancar dos dels tres carrils de la carretera en aquest tram, on la circulació dels vehicles es garanteix amb un pas alternatiu regulat per semàfor. Les tasques que es faran són: la construcció d’un mur d’escullera, d’entre 5 i 6 metres d’alçada, cimentada a la capa del terreny preexistent; el sanejament i reposició del terraplè que conforma la plataforma de la carretera en el tram situat sobre el mur, i la reconstrucció del ferm. Els treballs estan pressupostats en 300.000 euros i es preveu que concloguin a finals de juny.
 
Pel que fa a la GIV-5264, les obres tenen com a objectiu millorar l’estabilitat d’un talús de la carretera al seu pas per Vilallonga de Ter per evitar esllavissades de material a la calçada, després que recentment s’hagi detectat un lliscament del terreny. Aquesta carretera dóna accés al municipi de Setcases, l’estació d’esquí de Vallter 2000 i diversos nuclis disseminats. En aquest cas, els treballs consisteixen a reblir les esquerdes i col·locar una nova malla d’acer d’alta resistència, subjecta al terreny amb tirants perns d’ancoratge. L’àrea afectada té una longitud de 32 metres i una alçada d’uns 50 metres. Els treballs tenen un pressupost de 250.000 euros, ja estan en execució i es preveu que concloguin a finals del mes de juny.
 
Aprovats els nous Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
 
El Consell Executiu ha autoritzat la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, per adaptar-los a les darreres modificacions legislatives i al funcionament actual de l’entitat. El seu objecte és preservar, gestionar, millorar i divulgar el patrimoni natural del delta del Llobregat i fer el seguiment de les activitats que s’hi desenvolupin i que siguin compatibles amb les funcions que compleixen els espais naturals de la zona.
 
Adscrit al Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, segons els nous estatuts el Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu i voluntari constituïda entre la Generalitat (a través del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) i els ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, sens perjudici que s’hi puguin incorporar altres ens relacionats amb el territori. 
 
El seu àmbit territorial d’actuació està comprès pels espais naturals del delta del Llobregat dels termes municipals dels ajuntaments consorciats. Es tracta, en concret, dels espais naturals del Pla d’espais d’interès natural, els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 i els que determini el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del delta del Llobregat. Els òrgans de govern del Consorci són la Presidència, que correspon al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; el Consell Rector, i la Gerència. A més, compta amb un Consell de Cooperació, un òrgan de consulta, participació i informació sobre les qüestions pròpies de l’àmbit d’actuació del Consorci.
 
Els nous estatuts s’adeqüen a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya.
 
Modificats els estatuts de la gestora de capital risc de l’ICF
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts socials de la gestora de capital risc de l’Institut Català de Finances (ICF Capital SGECR, SAU) per adaptar-los a la Llei espanyola de 2014 que regula les entitats de capital risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat. La norma actualitza l'anterior, de 2003, i desplega la Directiva Europea de gestores de fons d'inversió alternativa, en relació amb les entitats de capital risc i les seves societats gestores. D’acord amb el que estableix la Llei de 2014, l’ICF Capital SGECR passa a denominar-se ICF Capital SGEIC (Societat Gestora d’Entitats d’Inversió Col·lectiva de Tipus Tancat). 
 
ICF Capital SGEIC és la societat gestora de capital risc del Grup ICF, que té per objecte gestionar i assessorar fons o societats de capital risc, públics i/o privats, que aportin capital a empreses catalanes. Actualment gestiona directament quatre fons d'inversió: SICOOP, societat d'inversió en cooperatives; Capital MAB, fons d'inversió destinat a finançar empreses cotitzades en el Mercat Alternatiu Borsari; Capital Expansió, destinat a empreses mitjanes amb projectes de creixement i internacionalització; i BCN Emprèn, societat especialitzada en empreses de base tecnològica i innovadora.
 
Prorrogada la col·laboració amb el CGPJ per a la formació de jutges i magistrats iberoamericans
 
El Consell Executiu ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a la formació de jutges i magistrats iberoamericans durant l’any 2015. El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada impulsarà l’organització, per part del CGPJ, d’un curs de formació judicial especialitzada en dret mercantil, que s’impartirà el proper mes de novembre. La formació se celebrarà a la seu de l’Escola Judicial de Barcelona i acollirà un total de 25 participants de diferents països de l’Amèrica Llatina.
 
El conveni s’emmarca en l’acord de col·laboració que el 1998 van signar el Govern i el Consell General del Poder Judicial i que s’ha anat renovant al llarg de tots aquests anys en el marc de l’Aula Iberoamericana de l’Escola Judicial.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia