• El Consell Executiu ha analitzat l'Informe sobre actuacions de la Generalitat en l'àmbit de l'emprenedoria, que posa de manifest com la capacitat innovadora de les empreses emergents aporta valor afegit i millora la competitivitat de les companyies tradicionals.
 
  • El document recull les actuacions recents del programa Catalunya Emprèn que, alineat amb els 7 àmbits de l’Estratègia Industrial, ha diversificat les seves actuacions adequant-se a les característiques dels diferents tipus d’emprenedoria existents al nostre país.
 
  • L’informe conclou que l’emprenedoria és una eina de dinamisme de l’entorn local i amb una alta capacitat d’internacionalització.
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presentat avui al Consell Executiu l’Informe sobre actuacions de la Generalitat en l‘àmbit de l’emprenedoria, que posa de manifest la importància de la innovació de les empreses emergents com a mecanisme de transformació de la indústria tradicional. Així, l’informe destaca l'impacte que l'emprenedoria té en les empreses tradicionals catalanes aportant valor afegit, ajudant-les a incorporar tecnologia disruptiva i fent-les més competitives.
 
Per aquest motiu, els programes de la Generalitat promouen la relació comercial entre empreses tradicionals i emergents, fomenten la inversió d'empreses tradicionals en les emergents i promouen incubadores en empreses tradicionals. De fet, el Govern català entén que l’emprenedoria és una activitat que permet lligar l’entorn local amb el context global, aportant dinamisme al territori i, al mateix temps, amb una alta capacitat d’internacionalització. És per això que les actuacions de la Generalitat promouen l’orientació de les empreses emergents cap a mercats exteriors.
 
L’informe recull els principals indicadors del Catalunya Emprèn, programa que impulsa i unifica les polítiques de foment de l’emprenedoria de manera transversal entre els diversos departaments de la Generalitat. Aquest programa duu a terme les seves actuacions tenint en compte les dinàmiques i característiques de cada tipus d’emprenedoria i adaptant-les als 7 àmbits clau de l’Estratègia Industrial de Catalunya.
 
 
L’impuls de l’emprenedoria a Catalunya
L’informe concreta alguns dels indicadors recents del Catalunya Emprèn. Així, l'any passat es van atendre 35.000 emprenedors a través de la Xarxa Catalunya Emprèn, formada per 160 entitats de tot el país. També es va oferir suport a la creació de 4.500 empreses. A més, 400 autònoms van participar en el programa Consolida't, amb l'objectiu d'impulsar el creixement i la competitivitat dels seus negocis, i es van tancar 270 operacions d’avals per a autònoms i comerços per valor de 14 milions d’euros.
 
En l’àmbit de la consolidació d’empreses emergents, gairebé la meitat de les companyies que van participar en l'edició de 2014 del Pla Embarca van aconseguir incrementar el seu capital, un 30% va començar a exportar i la facturació global va créixer un 47%. Pel que fa a l'ocupació, les empreses emergents van incrementar el personal en 1,2 treballadors de mitjana. Precisament, 85 start-ups han començat aquest mes una nova edició del programa a les acceleradores del Maresme, Girona, Lleida, la Catalunya Sud, la Catalunya Central i del Baix Llobregat.
 
Aquest any també s’ha posat en marxa el Pla Esprint, un nou programa d'acceleració d'empreses que volen obrir nous mercats. L'objectiu és que 20 empreses catalanes s'internacionalitzin i incrementin la seva facturació a través d'un programa d'acompanyament intensiu de 8 mesos de durada.
 
Per impulsar l’àmbit de les empreses basades en la ciència, l'any passat es va concedir un milió d'euros a les 13 unitats de valorització universitàries, que va permetre donar resposta a 20 projectes presentats per empreses de base tecnològica i transferir 47 projectes de patents. A través del programa Indústria del Coneixement, que vol afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica derivades de la investigació en universitats i centres d'investigació, es preveu mobilitzar 30 milions d'euros en 5 anys donant suport a 300 projectes empresarials.
 
En el marc de l’emprenedoria social, el programa aracoop va atendre més de 6.500 beneficiaris per fomentar la creació i el creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa. Aquest 2014 s'han iniciat prop de 200 nous projectes empresarials, 150 empreses han rebut assessorament al creixement i la viabilitat, 110 directius han realitzat formació especialitzada, i més de 3.000 estudiants han fet accions de coneixement i aprenentatge en economia social i cooperativa en més de 120 escoles i 18 facultats.
 
En aquesta direcció, en el marc del programa @emprensocial s'ha actualitzat el mapa d'actors de l'emprenedoria social del país, identificant les 92 entitats i institucions que presten serveis a Catalunya en matèria d'emprenedoria social. Des de 2010, el programa ha donat suport a la viabilitat de 90 projectes en aquest àmbit. A més, a través de la línia de finançament per a l'economia social, l'any passat es van atorgar 2,3 milions d'euros a cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d'inserció, associacions i fundacions.
 
D’altra banda, en el camp de l’economia corporativa, s’ha treballat per impulsar la connexió entre empreses ja consolidades al mercat i emprenedors i start-ups per buscar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col·laboratius mitjançant la innovació oberta. Així, 25 empreses ja han plantejat 25 reptes a emprenedors i start-ups.
 
A més, a través del Catalunya Emprèn s'ha elaborat el #ServeisPerEmprendre, un portal que aglutina tota la informació essencial per als emprenedors, que ofereix informació de 316 entitats públiques i privades de tot el territori i 1.800 serveis. També s'ha organitzat el 2n Congrés Catalunya Emprèn, que se celebrarà el proper 4 de juny i al qual es preveu que assisteixin 2.000 persones.