• Les exportacions al març han assolit els 5.908 milions d’euros, amb un creixement interanual del 15,4%, superant el volum històric d’exportacions en un mes.
 
  • El creixement al març ha permès que el primer trimestre de l’any les vendes catalanes a l’exterior hagin registrat un creixement interanual del 6,6%, assolint els 15.658 milions d’euros.
 
Les exportacions catalanes han registrat un creixement del 15,4% el mes de març en termes interanuals, assolint els 5.908 milions d’euros i posant de manifest que la internacionalització és una clara aposta del teixit empresarial català.
 
El creixement de les vendes catalanes a l’exterior ha estat superior al de la Unió Europea (9,5%) i al de països com Alemanya (12,4%), França (6,9%) o Itàlia (9,2%). Per sectors, segons dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat, destaca l’augment de les exportacions de l’automoció (24,6%) i els béns d’equip (11,4%).
 
De fet, els bons resultats del mes de març han permès que les exportacions catalanes assoleixin entre els mesos de gener i març els 15.658 milions d’euros, la xifra més alta en un trimestre de la sèrie històrica. Es tracta d’un creixement del 6,6% en comparació amb el mateix trimestre del 2014, mentre que la zona euro ha registrat un augment del 3% i la Unió Europea, del 3,4%. Les vendes catalanes a l’exterior han suposat el 25,7% del total d’exportacions de l’Estat espanyol en aquest primer trimestre.