•  Des d’aquest dijous es disposa de 15 dies per a consultar el projecte, el qual millorarà el sanejament del municipi del Catllar i del centre penitenciari de Mas Enric
  • El pressupost de l’obra és de 7,3 milions d’euros i és previst que els treballs es puguin iniciar aquest any
 
 
L’Àgencia Catalana de l’Aigua ha posat aquest dijous a informació pública el projecte constructiu de la depuradora del Catllar, a la comarca del Tarragonès. Aquest projecte comportarà la millora del sanejament del municipi, així com també del centre penitenciari de Mas Enric, ubicat en el mateix terme municipal.
 
Durant un període de 15 dies, que va començar ahir, resta obert el període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions del projecte constructiu.
 
Un cop transcorregut aquest període i s’hagin analitzat les al·legacions rebudes, les obres, pressupostades en 7,3 milions d’euros, es podran iniciar aquest any.
 
Per a més informació podeu consultar l’anunci d’informació pública referent a l’estació depuradora i també la informació pública relativa als col·lectors en alta.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 152