• Aquest acord permetrà que els sistemes de sanejament d’Alfara de Carles, Benifallet, Tivenys i del nucli de Vinallop (Tortosa) es puguin finalitzar a curt termini i que el Consell Comarcal n’assumeixi la gestió
 
  • El conveni permetrà que hi hagi 12 depuradores actives a la comarca
 
L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, un conveni destinat a finalitzar les obres dels sistemes de sanejament dAlfara de Carles, Benifallet, Tivenys i del nucli de Vinallop (terme municipal de Tortosa) i per garantir el seu funcionament.
 
El conveni, per tant, contempla que l’Agència Catalana de l’Aigua finalitzi les obres del sistemes de sanejament indicats, inclosos en el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes i la posterior posada en servei i cessió al Consell Comarcal del Baix Ebre. En aquest sentit, les esmentades depuradores s’incorporaran al Pla de Sanejament de Catalunya i l’ACA assumirà els costos d’explotació, quantificats en un import màxim de 252.562,28 euros per a l’any 2015.
 
Amb la incorporació d’aquest quatre nous sistemes de sanejament, la comarca del Baix Ebre tindrà 12 depuradores en servei: l’Aldea, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Camarles, Deltebre, Marina Sant Jordi (l’Ametlla de Mar), el Perelló, i Tortosa-Roquetes. En tots aquests sistemes de sanejament, l’administració gestora és el Consell Comarcal del Baix Ebre.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
A data d'avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 155