• El decret estableix les pautes que han de preveure les ordenances municipals per tal de garantir que els mercats de marxants se celebrin sota unes condicions de seguretat, salubritat i respecte al medi ambient
  • A Catalunya hi ha més de 570 mercats de marxants de periodicitat setmanal en uns 480 municipis, que s’estructuren en unes 30.300 parades i donen feina a més de 8.000 persones de manera directa
El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula la venda no sedentària en mercats de marxants. El document, que actualitza la normativa vigent i l’adapta a la Directiva de Serveis europea, té com a principals objectius establir uns criteris comuns tant per a les administracions locals com per als comerciants a l’hora de desenvolupar aquesta activitat, i incrementar la seguretat jurídica en el sector.
 
El decret, que reconeix la competència municipal en la regulació dels mercats de marxants, estableix les pautes bàsiques que han de preveure les ordenances dels municipis per regular aquesta activitat en aspectes com ara la seva ubicació, contingut i gestió. D’aquesta manera, es garanteix que els mercats de marxants se celebrin sota unes condicions de seguretat, salubritat i respecte al medi ambient.
 
El text també dóna estructura jurídica a cada mercat de marxants. Així, s’estableixen els procediments per a la creació, modificació i extinció de mercats, i els corresponents canals de participació perquè els marxants hi siguin representats. També s’habiliten òrgans de resolució de conflictes entre ajuntaments i marxants i es delimita el règim d’autoritzacions d’accés al mercat, per garantir-ne la transparència i evitar mecanismes especulatius que en distorsionen el funcionament.
 
Amb aquest decret, el Govern pretén donar estabilitat i desenvolupar la professió de marxant. A Catalunya hi ha més de 570 mercats de marxants de periodicitat setmanal en uns 480 municipis, que s’estructuren en unes 30.300 parades. El sector dóna feina a més de 8.000 persones de manera directa, distribuïdes en 5.950 empreses. Un 92% dels usuaris consideren necessaris els mercats de marxants, ja que consideren que no tenen un mercat substitutiu. Amb l’aprovació d’aquest decret, el Govern exerceix les seves competències en matèria de comerç, reconegudes pel Tribunal Constitucional després que l’Estat intentés uniformitzar la normativa per a tot l’Estat l’any 2010.