• Aquests guardons reconeixen el mèrit científic i tecnològic de persones i entitats que han contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya
El Govern ha aprovat avui la concessió de la Medalla i de la Placa Narcís Monturiol a setze personalitats i tres institucions. Aquests guardons, instituïts per la Generalitat l’any 1982, volen distingir les persones i entitats que han contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya.
 
Els guardonats amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic són:
 
Ramon Bacardit Cabado
Doctorat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). De 1981 a 2013 ha treballat a diferents seus de Henkel on ha dirigit diversos grups d’R+D dels quals n’han sorgit una mitjana de 50 patents per any. De 2009 al 2013 ha estat professor honorari de la Universitat de Tongji, Shanghai. L’any 2013 va posar en marxa Afinitica Technologies, SL, empresa derivada de Henkel.
 
Jaume Bertranpetit
Catedràtic de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador en Biologia Evolutiva, especialment en evolució humana a partir de la informació del genoma. S’ha centrat en l’estudi i la comprensió de la diversitat del genoma humà, ha treballat en poblacions de tot el món i especialment en comprendre com la selecció natural ha modelat l’evolució a partir de les empremtes deixades al genoma.
 
Artur Bladé Font
Exiliat a França i Mèxic. Doctor en química (1960). Tornà a Catalunya el 1968 i treballà en un laboratori farmacèutic. De l’any 1982 a 2003 treballà a la Generalitat de Catalunya on va ser cap del Gabinet Tècnic de Recerca, Secretari de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, subdirector general de Recerca i assessor de Relacions Internacionals.
 
Martine Bosman
Doctora en Física per la Universitat de Louvain-La-Neuve. Professora de recerca de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE). La seva recerca se centra en la física de partícules elementals. Ha contribuït al disseny i la construcció d’ATLAS, un dels dos grans experiments al nou accelerador LHC del CERN. També ha ocupat càrrecs científics i institucionals en la Col·laboració ATLAS.
 
Françoise Breton Renard
Doctora en Etnologia Social (París, 1981), Màster en Geografia (1990), professora al Departament de Geografia de la UAB, la seva recerca se centra en l’estudi i la gestió dels espais costaners i marins i la seva governança. Dirigeix el grup de recerca interdisciplinar SGR INTERFASE. Participa i coordina projectes internacionals a la Mediterrània, a l’Àfrica i l’Àrtic.
 
Marta Cascante i Serratosa
Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona (UB). La seva recerca se centra en l’estudi del càncer i les malalties metabòliques. Ha estat pionera en el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi del control i la regulació de sistemes bioquímics amb finalitat biomèdica o biotecnològica.
 
Miquel Duran Portas
Catedràtic de Química Física a la Universitat de Girona (UdG), investigador a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. La seva recerca, fent servir les eines de la química quàntica, se centra en estudis teòrico-computacionals de les propietats elèctriques i òptiques moleculars i les interaccions moleculars febles.
 
Jordi Galí Garreta
Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha estat professor a les universitats de Columbia i Nova York. Actualment és director del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), catedràtic de la UPF i Research Professor de la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE). Les seves principals contribucions analitzen la naturalesa de les fluctuacions econòmiques i el disseny òptim de la política monetària.
 
Antonio Gens i Solé
Doctor per l’Imperial College de Londres i catedràtic d’Enginyeria del Terreny de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És autor de contribucions fonamentals a la mecànica del sòl i a l’enginyeria geotècnica. És Fellow de la Royal Academy of Engineering britànica i doctor honoris causa per la Universitat de Grenoble.
 
Jaume Llibre i Saló
Catedràtic de Matemàtica Aplicada a la UAB. Les seves investigacions principals se centren en el camp de la mecànica celeste i sistemes Hamiltonians, els sistemes dinàmics discrets, i en la teoria qualitativa de les equacions diferencials ordinàries.
 
Xavier Matias-Guiu
Metge especialista en Anatomia Patològica. Va treballar a l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu i al New England Medical Center a Tufts University als Estats Units. És catedràtic a la Universitat de Lleida (UdL) i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. També és director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida). Està especialitzat en Patologia Molecular del Càncer Endocrí i Ginecològic.
 
Antoni Oliva Cuyàs
Catedràtic de Química Física a la UAB, on ha estat vicerector de Recerca i de Política Científica, Degà. També ha estat director executiu de l’Institut Català de Nanotecnologia. L’any 2000 va ser nomenat director general de la Comissió Interdepartamenl de la Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT). Investigador en el camp de la Química Teòrica.
 
Josep Rizo i Rey
Llicenciat i doctorat en Química Orgànica i llicenciat en Física Teòrica per la UB. Professor de Biofísica, Bioquímica, Farmacologia i Neurociència a la University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas. La seva recerca se centra a elucidar el mecanisme d'alliberament de neurotransmissors a les sinapsis neuronals emprant diverses tècniques biofísiques, especialment la ressonància magnètica nuclear.
 
David Serrat Congost
Doctor en Geologia i catedràtic de Geodinàmica externa a la UB. La seva recerca se centra, per una banda, en la geomorfologia glacial al Pirineu, a la Patagònia i Tierra del Fuego i a l’Antàrtida, i, per l’altra, en la geoarqueologia dels jaciments del Toll-Teixoneres i l’Esquerda. És el secretari científic de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 
Joan Maria Thomàs i Andreu
Investigador ICREA Acadèmia i professor d’Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. És especialista en el règim franquista, feixismes, història dels Estats Units i comerç de materials estratègics amb l’Alemanya nazi des d’Europa i Àsia. Ha estat professor, investigador i conferenciant a universitats d’arreu del món.
 
Isabelle Vernos
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i investigadora ICREA senior al Centre de Regulació Genòmica (CRG). Membre del Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC), de l’European Molecular Biology Organization (EMBO) i del Comitè Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
 
 
 
 
 
Les entitats guardonades amb la Placa Narcís Monturiol, són les següents:
 
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Fundat l’any 1984 a la UAB amb l’objectiu d’analitzar la dinàmica de la població a Catalunya. Sense oblidar la seva missió fundacional, en els seus primers trenta anys, el CED s'ha posicionat entre els centres de formació i recerca en demografia més prestigiosos d’Europa.
 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
Fundat l’any 1996 per vuit universitats catalanes i per la Biblioteca de Catalunya amb la finalitat de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Va crear infraestructures bibliogràfiques i d’informació per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya.
 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)
Creada el 1764, ha estat present en tots els esdeveniments ciutadans que fan referència a les ciències i a les arts aplicades, ja sigui corporativament o a través dels seus membres. Des de 1891, i durant cinquanta anys, el rellotge de la seva façana va marcar l’hora oficial de Barcelona.