Direcció General de Comunicació

Altres

Altres acords del Govern

query_builder   20 octubre 2015 13:50

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Alimentació saludable per als escolars de Catalunya
 
El Govern destinarà un import total de 176.000€ a la contractació d’un servei per a organitzar i impartir tallers sobre hàbits de consum saludables en centres educatius i en el Festival de la Infància, dins el Pla de Consum de Fruita a les Escoles del curs escolar 2015-2016.
 
Aquestes despeses s’inscriuen en el marc del Pla de consum de a les escoles, que dur a terme el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i que té com a objectiu contribuir a promoure els hàbits alimentaris saludables entre la població infantil, associar-los a la dieta mediterrània i reduir els nivells d’obesitat infantil.
 
Val a dir que el curs 2013-2014 hi han participat més de 170.000 alumnes de 1.354 escoles de Catalunya, s’ha repartit més de 415 tones de fruita, i el 97% dels centres escolars tornarien a participar-hi.
 
Modificació dels Estatuts de la Fundació b_TEC
 
El Govern ha aprovat la modificació i el text refós dels Estatuts de la Fundació b_TEC, Parc Barcelona Innovació Tecnològica, per tal d’adaptar-los als canvis derivats de la incorporació de l’Administració de la Generalitat al seu Patronat i a la Llei de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 
La Fundació b_TEC és una fundació privada integrada pel Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs –entitat local formada per l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Entitat Metropolitana del Transport--, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB). L’objecte de la Fundació és impulsar el Campus Diagonal Besòs per tal que esdevingui un espai de referència en la creació de campus científics i tecnològics en què universitat, administració i empresa desenvolupin activitats de docència, recerca i creació de valor.
 
El 3 de desembre de 2013, el Govern va acordar la participació de l’Administració de la Generalitat en el Patronat de la Fundació i va establir la necessària adequació dels Estatuts de l’entitat a aquesta participació.
 
Modificació dels Estatuts del consorci Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)
 
El Govern ha aprovat la modificació i el text íntegre dels Estatuts del consorci Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), per adequar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de la disposició addicional vintena que s’afegeix a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
L’IFAE s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim pressupostari, de comptabilitat i de control aplicable, tenint en compte el règim jurídic específic aplicable als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA). Els Estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació, si s’escau.
 
Les institucions constitutives del consorci Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) són l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seu objecte és fomentar i desenvolupar la física d’altes energies, tant en els aspectes teòrics com en els experimentals i tecnològics.