Direcció General de Comunicació

Altres acords

Altres acords del Govern

query_builder   3 novembre 2015 15:01

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Subvenció per remodelar la planta de triatge d’envasos lleugers de Vilafranca del Penedès
 
El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir una subvenció directa a la Mancomunitat Penedès-Garraf per millorar la planta de selecció d’envasos lleugers de Vilafranca del Penedès.
 
L’atorgament d’aquesta subvenció es justifica en la necessitat imminent d’automatitzar la planta de triatge d’envasos lleugers de Vilafranca del Penedès, ja que totes les plantes de triatge d’envasos lleugers de Catalunya superiors a les 3.000 tones/any estan ja automatitzades a excepció d’aquesta.
 
Així, el Govern autoritza l’ARC a concedir una subvenció directa de 658.000 euros a la Mancomunitat Penedès-Garraf per finançar parcialment el projecte de subministrament de maquinària per a la conversió de l’actual planta de selecció manual d’envasos de Vilafranca del Penedès en una planta de selecció automàtica.
 
Modificació dels estatuts del consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
 
El Govern ha aprovat avui la modificació i el text íntegre dels estatuts del consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per adequar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de la disposició addicional vintena que s’afegeix a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
El CRM s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim pressupostari, de comptabilitat i de control aplicable, tenint en compte el règim jurídic específic aplicable als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA). Els estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació, si s’escau.
 
Les institucions constitutives del consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) són l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seu objecte és la formació avançada en l’àmbit de les matemàtiques, mitjançant la col·laboració i les sinergies amb les universitats i les institucions de recerca de Catalunya amb l’objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit.
`