Direcció General de Comunicació

Ports

El Govern reforma la composició del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat

query_builder   10 novembre 2015 13:08

event_note Nota de premsa

El Govern reforma la composició del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat

  • Simplifica la designació dels vocals en representació dels municipis
El Govern ha acordat determinar el nombre i la composició de vocals que formen part del Comitè Executiu de l’empresa pública Ports de la Generalitat, tot simplificant la designació dels vocals en representació dels municipis.
 
El Comitè Executiu és l’òrgan de govern de Ports de la Generalitat i estarà integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el gerent o la gerent i cinc vocals distribuïts de la manera següent:
 
-      Dos vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, designats pel titular del departament competent en matèria de ports.
 
-      Dos vocals de les administracions locals en representació dels municipis en el terme dels quals hi ha un port adscrit a Ports de la Generalitat, designats per les dues organitzacions d’ens locals més representatius.
 
-      Un vocal en representació de les entitats de l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat, designat pel Consell Assessor entre els seus membres, a proposta del president, càrrec que serà rotatori i amb una durada de dos anys.
 
Ports de la Generalitat és una entitat de dret públic, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, que es regeix pels òrgans següents: Presidència i Vicepresidència, Comitè Executiu, Gerència i Consell Assessor. El Comitè Executiu és l’òrgan rector i executor de Ports de la Generalitat. Així mateix, el Consell Assessor és l’òrgan consultiu en què hi ha representats tots els sectors interessats en l’àmbit portuari català.