Direcció General de Comunicació

Moianès

El Govern aprova l'alteració dels termes municipals de Collsuspina i de Balenyà, a les comarques del Moianès i d'Osona

query_builder   10 novembre 2015 13:12

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'alteració dels termes municipals de Collsuspina i de Balenyà, a les comarques del Moianès i d'Osona

  • Dóna resposta així a la voluntat dels dos ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat urbanística municipal actual
El Govern ha aprovat avui un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Collsuspina i de Balenyà, situats, respectivament, a les comarques del Moianès i d’Osona, com a resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat urbanística municipal del moment en l’àmbit corresponent a la Masia del Garet.
 
El 27 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Collsuspina va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals, consistent en la segregació de 21.165,9 m2 del municipi de Balenyà per a la seva agregació al municipi de Collsuspina. Un cop obtingut l’informe favorable de l’Ajuntament de Balenyà, aquest expedient va ser tramès al Departament de Governació el 19 de gener de 2015.
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós ajuntaments hi han adoptat acords favorables.
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.