El Govern aprova incrementar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
 
El Govern ha acordat augmentar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim que possibilita la normativa bàsica estatal.
 
Aquesta decisió permetrà que, tot i la important limitació de la despesa per part del Govern central, el personal al servei de l’Administració pública catalana es pugui beneficiar de les mateixes millores salarials que la resta d’empleats públics. La mesura tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016. 
 
Tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya per al 2016, el govern català ha hagut d’aprovar un decret específic per actualitzar el marc normatiu vigent i fer viable l’aplicació de l’increment salarial contingut a la normativa bàsica estatal.
 
L’impacte econòmic d’aquest increment és de 110,2 milions d’euros que, mentre no s’aprovi el Pressupost per al 2016, assumirà cada departament a càrrec dels crèdits consignats per al 2015.