·         El nou Executiu situa l’acció exterior com una de les seves principals prioritats
 
·         El Govern vol esdevenir un exemple de transparència i construir l’Administració catalana del segle XXI
 
·         El Departament liderat per Romeva comptarà amb una Secretaria General, a càrrec de les Relacions Institucionals, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE, i la Secretaria de Transparència i de Govern Obert
 
El Govern ha aprovat el decret d’estructuració del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Després de la formació del nou Executiu i la modificació dels àmbits competencials dels diferents departaments la setmana passada, el Govern dóna forma avui al nou Departament encapçalat pel conseller Raül Romeva.
 
El Govern atorga rang de Departament a l’àrea d’Exteriors amb la voluntat d’explicar el procés polític que viu Catalunya i què pot aportar al món com a país. L’impuls de la projecció exterior de Catalunya ha estat objectiu del Govern durant les darreres legislatures i el nou Executiu aposta per reforçar aquesta tasca per tal de mostrar Catalunya com un país de prestigi i excel·lència, amb estrets vincles amb altres territoris d’Europa i de la resta del món.
 
En aquest sentit, l’estructura del Departament reflecteix el compromís del Govern de situar l’acció exterior com una de les seves principals prioritats, amb la voluntat també d’esdevenir un exemple de transparència i traçar la transició cap a una Administració catalana del segle XXI.
 
En línies generals, el decret estableix que el nou Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència comptarà amb l’estructura següent:
 
§  Secretaria General del Departament
§  Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
§  Secretaria de Transparència i de Govern Obert 
 
En primer lloc, la Secretaria General del Departament vetllarà per la supervisió, coordinació i seguiment de les relacions institucionals. D’ella dependrà, entre d’altres, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat.
 
Continuïtat en l’estructura d’Exteriors
 
Pel que fa a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, aquesta manté les funcions i l’estructura previstes al Decret 170/2014, de 23 de desembre. Aquesta Secretaria té per objectius principals dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l’exterior, així com coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea. Per tant, manté la Direcció General de Relacions Exteriors, la Direcció General d’Afers Multilaterals, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i les delegacions del Govern a l’exterior.
 
L’aposta per la Transparència
 
Finalment, se suprimeix el Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública i es crea la Secretaria de Transparència i de Govern Obert, que dirigirà i impulsarà les polítiques de transparència dins de l’Administració de la Generalitat i el Pla de Govern Obert de la Generalitat, així com les estratègies per garantir el compliment de la normativa d’accés a la informació pública per part dels departaments. D’aquesta Secretaria dependrà la Direcció General de Contractació Pública i la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica.
 
Resten adscrites al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Memorial Democràtic de Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. El Departament gestionarà la relació amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).