·         El Departament incorpora les competències en matèria d’habitatge procedents de Territori i Sostenibilitat, mentre que les àrees de Relacions institucionals i Transparència es traspassen a la nova conselleria d’Afers Exteriors
 
·         També es crea una Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració, per fomentar la implantació de l’administració electrònica
 
El Consell Executiu ha aprovat avui la reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per donar compliment a la nova organització del Govern, prevista en el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat.
 
Amb aquesta reestructuració, el Departament incorpora la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, procedent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Una altra incorporació és la nova Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració, que dependrà de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, i tindrà com a principals funcions desenvolupar les polítiques de millora i modernització de l’Administració; així com promoure i impulsar l’administració electrònica en les relacions entre administracions i ciutadania, i entre la Generalitat i el seu sector públic.  D’altra banda, la Direcció General de Relacions Institucionals i les competències en matèria de transparència es traspassen a la conselleria d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
 
Per mitjà del Decret de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge avui aprovat, l’estructura de les unitats directives departamentals serà la següent: Secretaria General; Secretaria d’Administració i Funció Pública; Secretaria d’Administracions Locals; Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, i Direcció General d’Afers Religiosos.
 
També queden adscrits al Departament, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per mitjà de la Secretaria d’Administració i Funció Pública; l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a través de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana; el Jurat d’Expropiació de Catalunya, i el Consorci Administració Oberta de Catalunya. Pel que fa al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es relacionaran amb el Govern de la Generalitat a través del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
 
En compliment de la nova distribució competencial entre departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret preveu la supressió del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública i de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern. Les disposicions addicionals del Decret també inclouen el canvi de denominació de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, que passa a denominar-se Secretaria d’Administracions Locals, així com el manteniment de la competència d’interlocució amb les cases regionals.