Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l'alteració dels termes municipals de Santa Fe del Penedès i del Pla del Penedès

El Govern aprova l'alteració dels termes municipals de Santa Fe del Penedès i del Pla del Penedès

query_builder   2 febrer 2016 14:56

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'alteració dels termes municipals de Santa Fe del Penedès i del Pla del Penedès

  • Dóna resposta així a la voluntat dels dos ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat territorial existent
El Govern ha aprovat un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Santa Fe del Penedès i del Pla del Penedès, a la comarca de l’Alt Penedès, com a resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia de terme a l’eix de la riera de Santa Fe i reflectir així la realitat territorial existent.
 
El 4 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals, consistent en la segregació de 9.300 m2 del municipi del Pla del Penedès per a la seva agregació a Sant Fe del Penedès. Un cop obtingut l’informe favorable de l’Ajuntament del Pla del Penedès, aquest expedient va ser tramès al Departament de Governació el 23 de gener de 2015.
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes a proposta de la consellera de Governació, Administracions Locals i Habitatge, Meritxell Borràs, d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessari o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós ajuntaments n’han adoptat acords favorables.
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.
 
El Departament de Governació, Administracions Locals i Habitatge efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.
`