Direcció General de Comunicació

ISPC

El Govern aprova la reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per impulsar la seva dimensió universitària

query_builder   2 febrer 2016 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per impulsar la seva dimensió universitària

  • La reestructuració respon a la necessitat d’incorporar a l’ISPC una Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement, amb la finalitat d’exercir la direcció de la formació universitària, la recerca, la gestió i difusió del coneixement, així com d’impulsar les tecnologies de la informació i la comunicació


El Govern ha aprovat la reestructuració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per incorporar la nova Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement. La creació d’aquesta Subdirecció permetrà desenvolupar les funcions derivades de l’acord de Govern aprovat el 9 de juliol de 2013, que encomana a l’ISPC la impartició d’ensenyaments de títols universitaris mitjançant l’adscripció a una o vàries universitats públiques.
 
Així mateix, aquesta nova subdirecció aglutinarà totes les funcions associades al coneixement, la difusió i la recerca per treballar de manera coordinada amb les dues escoles, l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, que conformen l’Institut. L’estructura proposada de l’ISCP comportarà la transformació de la Secció de Formació Universitària en l’esmentada subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement, que dirigirà la formació universitària, la recerca, la gestió i difusió del coneixement, i impulsarà les tecnologies d’informació i comunicació.
 
L’aprovació i l’inici del grau en seguretat l’any 2014 i els requeriments a què està obligat l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a centre universitari adscrit a la Universitat de Barcelona, així com la impartició de dos màsters universitaris i les futures col·laboracions amb universitats catalanes fan necessària aquesta reestructuració. Concretament, pel que fa al grau en seguretat, l’any 2014 la nota de tall va ser de 5,8, mentre que al 2015 va augmentar fins a 6,5. Així mateix, va baixar la mitjana d’edat dels seus alumnes.
 
Els serveis comuns de suport a les dues escoles i a la nova Subdirecció es mantenen unificats en la Subdirecció General d’Administració i Suport Acadèmic, que dirigeix i supervisa les funcions d’administració i gestió dels serveis generals i règim interior i dels recursos humans i materials; i en el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment, que promou els estudis i projectes per definir els programes, els continguts i l’estructura dels processos selectius.
`